Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-50: Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň

ZK-05-2019-50.pdf, ZK-05-2019-50pr01.docx , ZK-05-2019-50pr02.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-05-2019-50
Název Budoucí kupní smlouva a o právu provést stavbu - III/36051 Křižanov - Vídeň
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu dle materiálu ZK-05-2019-50, př. 1 v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň. Připravovaná stavba má celkem šest stavebních objektů:

A. SO 101 Komunikace - intravilán, obec Křižanov.  Objekt zahrnuje opravu části silnice v km 0,000-0,28510. Délka opravy je 285,10 m.

B. SO 102 Komunikace - extravilán Křižanov - Dobrá Voda. Objekt zahrnuje opravu části silnice v km 0,28510-2,46630. Délka opravy je 2181,20 m.

C. SO 103 Komunikace - intravilán, obec Dobrá Voda. Objekt zahrnuje opravu části silnice v km 2,46630-3,15640. Délka opravy je 690,10 m.

D. SO 104 Komunikace - extravilán, Dobrá Voda - Vídeň. Objekt  zahrnuje opravu části silnice v km 3,15640-4,99480. Délka opravy je 1838,40 m.

E. SO 105 Komunikace - intravilán, obec Vídeň. Objekt zahrnuje opravu části silnice v km 4,99480-5,55896. Délka opravy je 564,16 m.

F. SO 201 Most ev. č. 36051-2

Investorem této stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Vlastníkem silnice III/36051 je Kraj Vysočina. Z projektové dokumentace, kterou vypracovala OPTIMA spol. s r. o. Vysoké Mýto, IČO 15030709, vyplývá potřeba trvalého záboru části pozemku par. č. 1809/1 - o výměře přibližně 26 m2 v k.ú. Křižanov. Vlastníkem pozemku par. č. 1809/1 o výměře 1779 m2 je ČEPRO a. s., Praha 7, IČO 60193531.

Návrh řešení

OM navrhuje v rámci připravované akce uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu z důvodu realizace opravy stavebních objektů v souladu s majetkoprávními vztahy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň dle materiálu ZK-05-2019-50, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1428/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň dle materiálu ZK-05-2019-50, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz