Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-53: Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012

ZK-05-2019-53.pdf, ZK-05-2019-53pr01.pdf , ZK-05-2019-53pr02.doc

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-05-2019-53
Název Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Zpracoval M. Petr
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0185/03/2012/ZK ze dne 15. 5. 2012 byly schváleny zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina se uděluje základním školám nebo víceletým gymnáziím v Kraji Vysočina, které svými aktivitami výraznou měrou přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a tuto skutečnost prokáží umístěním svého družstva cyklistů v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů na prvním, druhém a třetím místě v I. nebo II. kategorii. Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo dne 6. 6. 2019 ve Velkém Meziříčí s následujícími výsledky:

 

I. kategorie

1. místo: Základní škola a mateřská škola Černovice; IČ 62540106

2. místo: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška; IČ 70877068

3. místo: Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, IČ 75014130

 

II. kategorie

1. místo: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška; IČ 70877068

2. místo: Základní škola a mateřská škola Lukavec, IČ 70983780

3. místo: Základní škola a mateřská škola Domamil, IČ 70279535

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1418/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému e-dotace pod č. O02877.

Návrh usnesení rozhoduje

udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019)
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz