Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-54: Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem

ZK-05-2019-54.pdf, ZK-05-2019-54pr01.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-05-2019-54
Název Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Jihomoravský kraj hodlá koncem roku 2019 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod s předpokládaným zahájením provozu v průběhu roku 2020, nejpozději však k 1. 5. 2021. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně. U soutěžených linek s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje postupovat dle již praktikovaného systému vzájemného zápočtu dopravních výkonů na základě smlouvy s Jihomoravským krajem ze dne 16. 12. 2014 anebo systémem úhrady kompenzace. Kombinace obou postupů je možná.

V materiálu ZK-05-2019-54, př. 1 je uveden návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod. Uzavření této smlouvy je nutné pro budoucí možnost finanční spoluúčasti na zajištění dopravní obsluhy, která bude realizována na území Kraje Vysočina na základě výběrového řízení pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-05-2019-54, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1419/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-05-2019-54, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019)
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz