Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-55: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2019-55.pdf, ZK-05-2019-55pr01.pdf , ZK-05-2019-55pr02.pdf , ZK-05-2019-55pr03.pdf , ZK-05-2019-55pr04.pdf , ZK-05-2019-55pr05.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací ZK-05-2019-55
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 na podporu akcí v oblasti kultury.

Uzávěrka programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 byla dne 10. 5. 2019. Bylo doručeno celkem 69 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 881 886 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 1 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 22. a 29. 5. 2019. Z hlediska administrativního nesouladu byl vyřazen 1 projekt, zbývajících 68 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 43 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši a zbývajícím 25 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 796 520 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-55, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-55, př. 3;

- rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2019-55, př. 2.

V přílohách ZK-05-2019-55, př. 4ZK-05-2019-55, př. 5 jsou uvedeny dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 7. 2019 a usnesením č. 1127/20/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Regionální kultura 2019 (ORJ 4000000003) činí 1 800 000 Kč

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz