Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-65: Změna ve zřizovací listině

ZK-05-2019-65.pdf, ZK-05-2019-65pr01.docx

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-05-2019-65
Název Změna ve zřizovací listině
Zpracoval K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší nové znění statutárního orgánu ve zřizovací listině příspěvkové organizace.

Ředitel příspěvkové organizace s názvem Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou požádal o změnu názvu pozice zaměstnance organizace pověřeného v době nepřítomnosti ředitele vykonávat funkci statutárního orgánu. Nově se tato pozice jmenuje „zástupce ředitele pro praktické vyučování“.

Návrh řešení

V materiálu ZK-05-2019-65, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou obsahující změnu textu „Čl. 5 Statutární orgán“ ve zřizovací listině.

OŠMS navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje tento dodatek zřizovací listiny schválit.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu kraje je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1410/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-65, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz