Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-79: Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

ZK-05-2019-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací ZK-05-2019-79
Název Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o volbu člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. 

V rámci přípravy implementace Regionálních operačních programů na období 2007-2013 byla novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zřízena právnická osoba, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „RR“), jako řídicí orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“). Sídlo RR je v Brně, její orgány jsou:

 

  • Výbor – 16 členů
  • Předseda – zvolen z členů výboru, je statutárním orgánem RR
  • Úřad – úřad je výkonným orgánem RR, v čele stojí ředitel

 

Podle § 16d zákona volí členy Výboru RR ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve Výboru RR zastoupen 8 členy. Region soudržnosti Jihovýchod je tvořen Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem – tzn. Zastupitelstvo Kraje Vysočina a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje volí z řad svých členů 8 členů Výboru RR regionu soudržnosti Jihovýchod. 

Usnesením č. 0525/07/2016/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina zvolilo členem Výboru RR zastupitele Ing. Radovana Necida (Zastupitelstvo kraje volí členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod: MUDr. Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina; Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina; Ing. Bc. Martina Hyského, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina; Mgr. Pavla Pacala, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina; Ing. Radovana Necida, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina; Ing. Lucii Vichrovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina; Ing. Jaromíra Kalinu, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina; Pavla Hodáče, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina). 

Dne 29. 8. 2019 podal písemné oznámení o rezignaci na funkci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina Ing. Radovan Necid.

Návrh řešení

Vzhledem k rezignaci Ing. Radovana Necida na funkci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 8. 2019 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina zvolit členkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu Fischerovou, CSc., členku Zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Podle § 16d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, volí členy výboru Regionální rady zastupitelstvo kraje z řad svých členů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení volí

členkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu Fischerovou, CSc., členku Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz