Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-101: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2020-101.pdf, ZK-05-2020-101pr01.pdf , ZK-05-2020-101pr02.pdf , ZK-05-2020-101pr03.pdf , ZK-05-2020-101pr04.pdf

Číslo materiálu 101
Číslo jednací ZK-05-2020-101
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu EDICE VYSOČINY 2020 na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny.

Uzávěrka programu EDICE VYSOČINY 2020 byla dne 26. 6. 2020. Bylo doručeno 18 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1 377 393 Kč s tím, že alokace programu byla ve výši 1 200 tis. Kč. Z hlediska administrativního nesouladu nebyl vyřazen žádný projekt. Všechny projekty byly hodnoceny členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 15 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 3 projektům nebude poskytnuta dotace z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 172 693 Kč.

 

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu EDICE VYSOČINY 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-101, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-101, př. 2

V přílohách ZK-05-2020-101, př. 3  a ZK-05-2020-101, př. 4  jsou uvedeny dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1540/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Edice Vysočiny 2020 (ORJ 4000000010) činí 1 200 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz