Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-106: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř

ZK-05-2020-106.pdf, ZK-05-2020-106pr01.pdf

Číslo materiálu 106
Číslo jednací ZK-05-2020-106
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace Městu Chotěboř
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost města Chotěboř o dotaci na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou. Realizace projektu dostavby zázemí pod tribunou je dlouhodobým záměrem města plánované rekonstrukce místního zimního stadionu. Město z vlastních rozpočtových prostředků provedlo v roce 2006 rekonstrukci ledové plochy a strojovny a v letech 2009 – 2011 rekonstrukci střešní krytiny, modernizaci plynové kotelny a ozvučení.

Zimní stadion slouží převážně k přípravě hokejistů, ale v dopoledních hodinách je často využíván pro výuku tělesné výchovy školami.  Díky zakoupenému umělému povrchu i v době kdy na zimním stadionu není ledová plocha. Stadion k účelům pravidelné tělesné výchovy využívá Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Městu Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538 dotaci ve výši 3 402 984 Kč na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou s přihlédnutím na rozsah spolupráce s krajskými školami. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 zbývá na podporu významných strategických sportovních zařízení částka 1 390 734 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2020 rozpočtovány prostředky v plné výši doporučené na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 2 012 250 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1564/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 2 012 250 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 012 250 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci Městu Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538 ve výši 3 402 984 Kč na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-106, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (8. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz