Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-132: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2020-132.pdf, ZK-05-2020-132pr01.pdf , ZK-05-2020-132pr02.pdf , ZK-05-2020-132pr03.pdf

Číslo materiálu 132
Číslo jednací ZK-05-2020-132
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ (dále jen program). Tento program je určen na podporu obcí za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území - prodejen potravin a smíšeného zboží.

Maximální dotace činí 50 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 8. 5. 2020. Bylo doručeno celkem 138 žádostí s celkovým finančním požadavkem 6 110 729 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 4 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 15. 6. 2020 a 24. 7. 2020. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu byly z dalšího hodnocení vyřazeny 3 žádosti. Zbývajících 135 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení je 87 žádostí navržených k podpoře ve výši 3 944 898 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 55 102 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 1 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-132, př. 1., rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-05-2020-132, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-132, př. 3.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1591/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve FONDU VYSOČINY. Aktuální stav programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020 (ORJ 9000000009) činí 4 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz