Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-22: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020

ZK-05-2020-22.pdf, ZK-05-2020-22pr01.xls

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-05-2020-22
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2020 a má následujících 8 částí:

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2020

  • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2020

  • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 7/2020

  • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 7/2020

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 7/2020

   6)   Sociální fond za období 1 – 7/2020

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 7/2020

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 7/2020

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 7. 2020.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 8. 2020 a usnesením č. 1535/25/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020 dle materiálu ZK-05-2020-22, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz