Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-45: Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-05-2020-45.pdf, ZK-05-2020-45pr01.doc , ZK-05-2020-45pr02.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-05-2020-45
Název Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz