Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2020-92: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-05-2020-92.pdf, ZK-05-2020-92pr01.pdf , ZK-05-2020-92pr02.pdf , ZK-05-2020-92pr03.pdf , ZK-05-2020-92pr04.pdf , ZK-05-2020-92pr05.pdf

Číslo materiálu 92
Číslo jednací ZK-05-2020-92
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 na podporu pořádání kulturních akcí v Kraji Vysočina.

Uzávěrka programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 byla dne 5. 5. 2020. Vzhledem k vzniklé situaci kolem opatření přijímaných v souvislosti s COVID-19, kdy panuje nejistota při pořádání a kulturních akcí, bylo v rámci letošní výzvy doručeno pouze 36 žádostí s celkovým finančním požadavkem 1 561 700 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 2 000 000 Kč. Z hlediska administrativního nesouladu byl vyřazen 1 projekt (Město Telč - nebyl splněn požadavek minimální podílu příjemce v %), zbývajících 35 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Vzhledem k podvisu byla u projektů hodnocena pouze základní kritéria. Po hodnocení byly dva projekty (KUS PLUS, z.s. Nymburk a MKS Beseda Moravské Budějovice) vyřazeny z důvodu nesplnění jednoho ze základních kritérií. Navrženo k poskytnutí dotace je tedy 33 projektů ve výši 1 411 700 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-92, př. 3, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 2.

V přílohách ZK-05-2020-92, př. 4ZK-05-2020-92, př. 5 jsou uvedeny dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 6. 2020 a usnesením č. 1205/20/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Regionální kultura 2020 (ORJ 4000000012) činí 2 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 1;
  • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-92, př. 3;
  • neposkytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz