Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-22: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

ZK-06-2019-22.pdf, ZK-06-2019-22pr01.pdf , ZK-06-2019-22pr02.pdf , ZK-06-2019-22pr03.pdf , ZK-06-2019-22pr04.pdf , ZK-06-2019-22pr05.pdf , ZK-06-2019-22pr06.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-06-2019-22
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz