Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-29: Darování pozemků v k.ú. a obci Hamry nad Sázavou

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-06-2019-29.pdf, ZK-06-2019-29pr01.pdf , ZK-06-2019-29pr02.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-06-2019-29
Název Darování pozemků v k.ú. a obci Hamry nad Sázavou
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz