Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-31: Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov

ZK-06-2019-31.pdf, ZK-06-2019-31pr01.xls , ZK-06-2019-31pr02.xls

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-06-2019-31
Název Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál řeší změnu usnesení zastupitelstva kraje spočívající ve změně rozsahu vykupovaných pozemků.

Usnesením 0556/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 rozhodlo zastupitelstvo kraje nabýt pozemky v rozsahu materiálu ZK-07-2017-28, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.

Protože se nepodařilo i přes výzvu vykoupit pozemek par. č. 62/4 o výměře 27 m2, oddělený geometrickým plánem č. 115-4620/2013 z pozemku par. č. 62/2 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice, odbor majetkový navrhuje provést změnu usnesení č. 0556/07/2017/ZK tak že materiál ZK-07-2017-28, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-06-2019-31, př. 2.

Dle původního usnesení mělo být vykoupeno 179 m2, vykoupit se však podařilo 152 m2.

Návrh řešení

OM navrhuje provést změnu výše uvedeného usnesení tak, že původní seznam nabývaných pozemků ZK-07-2017-28, př. 1 bude nahrazen novým materiálem ZK-06-2019-31, př. 2, obsahujícím pouze vykoupené pozemky. Tím bude možné uzavřít do této doby realizované výkupy a předmětné usnesení bude možné uzavřít jako splněné. V případě dohody s vlastníkem nevykoupeného pozemku bude návrh na výkup předložen samosprávným orgánům kraje k novému rozhodnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1743/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0556/07/2017-ZK tak, že materiál ZK-07-2017-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-31, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz