Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-34: Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

ZK-06-2019-34.pdf, ZK-06-2019-34pr01.xlsx , ZK-06-2019-34pr02.pdf , ZK-06-2019-34pr03.doc

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-06-2019-34
Název Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

Majetkový odbor požádal Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci o bezúplatný převod pozemků uvedených v materiálu ZK-06-2019-34, př. 1.

Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 163 00 Praha 6.

V souladu s ustanovením § 16, odst. 8, zákona č. 77/1997 Sb., o státní podniku v platném znění, vypracoval Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků uvedených v ZK-06-2019-34, př. 1, kterou hodlá Kraji Vysočina  darovat pozemky v k. ú. Úsobí a Počítky.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatné nabytí pozemků uvedených v materiálu ZK-06-2019-34, př. 1 od České republiky s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky budou předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Smlouva o bezúplatném převodu je uvedena v materiálu ZK-06-2019-34, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-34, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina podle smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v materiálu ZK-06-2019-34, př. 2 a schválit Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1745/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-06-2019-34, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu ZK-06-2019-34, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 1938 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-34, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz