Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-36: Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.

ZK-06-2019-36.pdf, ZK-06-2019-36pr01.doc , ZK-06-2019-36pr02.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-06-2019-36
Název Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Vlastník staveb  opevnění koryt vodních toků a zatrubnění koryta vodního toku v k. ú. Čáslavsko a k. ú. Salačova Lhota, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků, požaduje odprodej částí  uvedených staveb, které jsou dotčeny připravovanou stavbou „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ o celkové délce 50,9 metrů a připravovanou stavbou „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ o celkové délce 40 metrů. Po osobním jednání, které vyvolal a uskutečnil odbor dopravy a silničního hospodářství byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních mezi Krajem Vysočina a Lesy ČR, s.p. Nyní vlastník uvedených staveb, tj. Lesy České republiky, s. p.,  předložil znalecké posudky a návrhy kupních smluv v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 1 a ZK-06-2019-36, př. 2.

Kupní ceny jsou ve výši 4 050 Kč a 1 990 Kč, požadované výdaje na znalecké posudky 3 200 Kč a 2 800 Kč.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ a dokončení majetkoprávní přípravy stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout, v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvách budoucích kupních, uzavřít kupní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p. na část opevnění koryt vodních toků v k. ú. Čáslavsko v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 1 a zatrubnění koryta vodního toku v k. ú. Salačova Lhota v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 10. 2019 a usnesením č. 1741/31/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na část opevnění koryt vodních toků v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 1;
  • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na zatrubnění koryta vodního toku v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz