Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-06-2019-40: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

ZK-06-2019-40.pdf, ZK-06-2019-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-06-2019-40
Název Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj uzavřely Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) ze dne 16. 11. 2017. Z důvodu aktuálních změn ve veřejné dopravě na mezikrajských linkách v relaci Moravské Budějovice - Znojmo je nutné uzavřít dodatek č. 3 této smlouvy. Na základě dodatku č. 3 smlouvy bude Kraj Vysočina objednávat dopravní obsluhu území Jihomoravského kraje a Jihomoravský kraj na základě smlouvy bude Kraji Vysočina obsluhu svého území financovat. Konkrétně se jedná o linku č. 830700 Znojmo - Moravské Budějovice - Jihlava.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2019-40, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 1. 10. 2019 a usnesením č. 1617/28/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2019-40, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (5. 11. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz