Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-04: Informace o činnosti krajského úřadu

ZK-07-2018-04.pdf, ZK-07-2018-04pr01.xls , ZK-07-2018-04pr02.xls , ZK-07-2018-04pr03.doc

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-07-2018-04
Název Informace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

A)    Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:

 

Rada kraje v období od 11. 9. do 19. 10. 2018 neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 29. 8. 2018 a schválila změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 11. 2018 na 468 zaměstnanců (usnesení číslo 1535/23/2018/RK). Informace zazněla již na minulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.

V daném období nedošlo k žádným personálním změnám v obsazení míst vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu (ZK-07-2018-04, př. 1) je dle stavu ke dni 19. 10. 2018. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 467, z toho obsazených k 19. 10. 2018 je 460 pracovních míst. Na obsazení ostatních 7 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 19. 10. 2018.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-07-2018-04, př. 2).

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz