Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-14: Výkup pozemku v k. ú. Ćerná

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-07-2018-14.pdf, ZK-07-2018-14pr01.pdf , ZK-07-2018-14pr02.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-07-2018-14
Název Výkup pozemku v k. ú. Ćerná
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz