Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-28: Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-07-2018-28.pdf, ZK-07-2018-28pr01.pdf , ZK-07-2018-28pr02.pdf , ZK-07-2018-28pr03.pdf , ZK-07-2018-28pr04.pdf , ZK-07-2018-28pr05.pdf , ZK-07-2018-28pr06.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-07-2018-28
Název Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz