Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-30: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

ZK-07-2018-30.pdf, ZK-07-2018-30pr01.doc , ZK-07-2018-30pr02.doc , ZK-07-2018-30pr03.doc , ZK-07-2018-30pr04.doc , ZK-07-2018-30pr05.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-07-2018-30
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval I. Flekalová, V. Chmela, M. Jaroš, J. Mrázková, M. Slánský, L. Sýkorová, V. Veselá, J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace, kterými budou předány do hospodaření Krajské správy a údržby silnic nabyté pozemky.

Ve spolupráci odboru majetkového, KSÚSV a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, byly uskutečněny výkupy a bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálů ZK-07-2018-30, př. 1, ZK-07-2018-30, př. 2, ZK-07-2018-30, př. 3, ZK-07-2018-30, př. 4, ZK-07-2018-30, př. 5.

Návrh řešení

OM navrhuje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 1, ZK-07-2018-30, př. 2, ZK-07-2018-30, př. 3, ZK-07-2018-30, př. 4, ZK-07-2018-30, př. 5.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiály projednala na svých zasedáních dne 16. 10. 2018  a 23. 10. 2018 a usneseními č. 1802/29/2018/RK a č. 1851/30/2018/RK  je doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 1788 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 1;
  • Dodatek č. 1789 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 2;
  • Dodatek č. 1790 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 3;
  • Dodatek č. 1791 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 4;
  • Dodatek č. 1792 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz