Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-33: Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

ZK-07-2018-33.pdf, ZK-07-2018-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-07-2018-33
Název Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina byl investorem stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“, na kterou byl dne 25. září 2017 vydán kolaudační souhlas. V tomto dokončeném úseku nachází pozemek par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč, jehož podíl ve výši id. ½  je již ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jelikož je splněna podmínka § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nyní třeba uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu zbývajícího podílu ve výši id. ½ citovaného pozemku s ČR, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavbě, uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu na podíl ve výši id. ½ pozemku par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč mezi Krajem Vysočina a Českou republikou, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1846/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem podíl ve výši id. ½ pozemku par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz