Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-36: Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

ZK-07-2018-36.pdf, ZK-07-2018-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-07-2018-36
Název Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina hodlá na přelomu roku 2018/2019 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko-Velkomeziříčsko, Chotěbořsko-Jeníkovsko, Chotěbořsko-Přibyslavsko a Žďárské vrchy s předpokládaným zahájením provozu v prosinci 2019. Pardubický kraj hodlá nejdéle v průběhu roku 2019 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblasti Chrudimsko a Poličsko s předpokládaným zahájením provozu v roce 2020. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně. U soutěžených linek s přesahem na území Pardubického kraje se Pardubický kraj zavazuje kompenzovat Kraji Vysočina náklady na zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje linkami uvedenými ve Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky oblasti Bystřicko-Velkomeziříčsko, Chotěbořsko-Jeníkovsko, Chotěbořsko-Přibyslavsko a Žďárské vrchy.

U soutěžených linek Pardubickým krajem s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje kompenzovat Pardubickému kraji náklady na zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina linkami uvedenými ve Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky oblasti Chrudimsko a Poličsko.

V materiálu ZK-07-2018-36, př. 1 je uveden návrh "Smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky" v souvislosti se zadávacím řízením jak Kraje Vysočina, tak i  Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro výše uvedené oblasti. Uzavření této smlouvy je nutné pro budoucí možnost kompenzace nákladů na zajištění dopravní obsluhy, která bude realizována na území Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO:  70892822, dle materiálu ZK-07-2018-36, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1863/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽU nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2018-36, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz