Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-37: Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

ZK-07-2018-37.pdf, ZK-07-2018-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-07-2018-37
Název Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina hodlá na přelomu roku 2018/2019 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a Telčsko s předpokládaným zahájením provozu v prosinci 2019. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně. U soutěžených linek s přesahem na území Jihomoravského kraje se Jihomoravský kraj zavazuje se kompenzovat Kraji Vysočina náklady na zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje linkami uvedenými ve Smlouvě o  zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a Telčsko.

V materiálu ZK-07-2018-37, př. 1 je uveden návrh "Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a Telčsko" v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro výše uvedené oblasti. Uzavření této smlouvy je nutné pro budoucí možnost kompenzace nákladů na zajištění dopravní obsluhy, která bude realizována na území Jihomoravského kraje.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a  Telčsko“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO:  70888337, dle materiálu ZK-07-2018-37, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 a usnesením č. 1757/28/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a  Telčsko“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO:  70888337, dle materiálu ZK-07-2018-37, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (16. 12. 2018)
Termín 16. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz