Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-43: Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

ZK-07-2018-43.pdf, ZK-07-2018-43pr01.pdf , ZK-07-2018-43pr02.doc

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-07-2018-43
Název Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. ze dne 31. 8. 2018 (viz ZK-07-2018-43, př. 1) o změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. O02508.0001 (schválenou usnesením č. 0354/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 a upravenou Dodatkem č. 1 dne 19. 6. 2018 usnesením č. 0534/04/2018/ZK). SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. žádá o posunutí termínu realizace akce z 31. 8. 2018 na 30. 9. 2018. Důvodem je posunutí dokončovacích a kontrolních prací na projektu, hlavně kontroly vyúčtování a úhrady vystavených faktur dodavateli stavby.

Vzhledem k termínům jednání zastupitelstva kraje klub již odevzdal závěrečnou zprávu.

Návrh řešení

Odbor školství mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 (týkající se stavební úpravy Vysočina Areny) dle materiálu ZK-07-2018-43, př. 2.

O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu mu přísluší rozhodnout o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se mění podmínky poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1866/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02508.0001 dle materiálu ZK-07-2018-43, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz