Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-44: Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"

ZK-07-2018-44.pdf, ZK-07-2018-44pr01.docx

Číslo materiálu 44
Číslo jednací ZK-07-2018-44
Název Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
Zpracoval J. Hadravová, L. Líbalová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" z důvodu změny sídla partnera.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK rozhodlo uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

U partnera projektu Soukromá střední škola zemědělská s.r.o., IČO: 04356217, došlo ke změně sídla.

Z toho důvodu je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o partnerství,  který je  obsahem materiálu ZK-07-2018-44, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s finančním příspěvkem se  Soukromou střední školou zemědělskou s.r.o., IČO: 04356217, dle materiálu ZK-07-2018-44, př. 1.  

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1864/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-07-2018-44, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (6. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (15. 12. 2018)
Termín 15. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz