Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2018-49: Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu

ZK-07-2018-49.pdf, ZK-07-2018-49pr01.pdf , ZK-07-2018-49pr02.doc , ZK-07-2018-49pr03.doc , ZK-07-2018-49pr04.xls , ZK-07-2018-49pr05.doc , ZK-07-2018-49pr06.xls

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-07-2018-49
Název Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 6
Popis problému

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI je připraven k financování nákladů na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny s podmínkou, že jsou zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, případně s rozšířenou kapacitou, jejíž rozšíření schválí zastupitelstvo kraje. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb. Jeho záměr je pro informaci předložen v příloze 1 tohoto materiálu a pro informaci je v příloze 6 připojen i jeho orientační rozpočet. Rada kraje svým usnesením schválila tento projektový záměr a uložila odboru sociálních věcí předmětný projekt podat.

V rámci projektu bude podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina a  tím bude zajištěna udržitelnost těchto služeb po ukončení projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt VI na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Bude podpořena kapacita 226 lůžek pobytových sociálních služeb (azylové domy a  dům na půl cesty) a 92 přepočtených pracovních úvazků terénních a ambulantních služeb (sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace s celkovou registrovanou kapacitou cca 193  klientů). Délka podpory i rozsah zařazených služeb byly zvoleny na základě alokace, kterou MPSV pro Kraj Vysočina přidělilo v částce přes 168 mil. Kč.

Pro financování bude použit zavedený systém vyrovnávací platby s navýšením hodnot obvyklých nákladů s ohledem na růst platů a mezd. Tento proces je upraven v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI uvedených v příloze 2. V přílohách 3 až 5 je předložen vzor žádosti o dotaci (vyrovnávací platbu) i s povinnými přílohami.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu kraje ke schválení zásady pro financování sociálních služeb v  uvedeném projektu dle příloh 2 až 5, podle kterých bude možné schválit poskytnutí dotací na prvním jednání zastupitelstva kraje v roce 2019 s financováním výdajů od 1. 1. příštího roku. Schválení těchto dokumentů je nezbytné pro realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle přílohy 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 10. 2018 a usnesením č. 1842/30/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-07-2018-49, př. 2, ZK-07-2018-49, př. 3ZK-07-2018-49, př. 4 a ZK-07-2018-49, př. 5.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz