Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-02: Zpráva o činnosti rady kraje

ZK-07-2019-02.pdf, ZK-07-2019-02pr01.pdf , ZK-07-2019-02pr02.pdf , ZK-07-2019-02pr03.pdf , ZK-07-2019-02pr04.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-07-2019-02
Název Zpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval J. Běhounek
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 4
Popis problému

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019, které se konalo dne 5. 11. 2019, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 24/2019 až 30/2019.

Návrh řešení

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 31/2019 až 34/2019 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

Odpovědnost rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz