Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-08: Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

ZK-07-2019-08.pdf, ZK-07-2019-08pr01.pdf , ZK-07-2019-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-07-2019-08
Název Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová, E. Oulehlová, D. Vrábelová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 0538/07/2017/ZK zastupitelstvo kraje zrušilo usnesení 0529/07/2013/ZK a schválilo s účinností od 1. 1. 2018 odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300,- Kč za účast na jednom zasedání; odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800,- Kč za účast na jednom zasedání. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.

 

Návrh řešení

Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019. 

Příloha 2 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy komisí za období 1.  6. 2019 – 30. 11. 2019.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1955/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-08, př. 1;
  • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-08, př. 2.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz