Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-53: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky

ZK-07-2019-53.pdf, ZK-07-2019-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-07-2019-53
Název Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
Zpracoval P. Bartoš, K. Krčálová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na základě přijatého usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0693/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018 uzavřel dne 18. 1. 2019 s Pardubickým krajem Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky (dále jen Smlouva). Nyní, na základě dohody smluvních stran, je navrhováno uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, spočívající v upřesnění vzájemné spolupráce. Kraj Vysočina uznává na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina tarif Pardubického kraje IREDO, a to od 15. 12. 2019. Pardubický kraj uznává na mezikrajských linkách na území Pardubického kraje tarif Kraje Vysočina VDV, a to od 1. 3. 2020. Na mezikrajských linkách, v případě vnitrokrajské relace, bude cestující odbaven v tarifu příslušného kraje, na jehož území je cesta realizována. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě je uveden v materiálu ZK-07-2019-53, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:  70892822, dle materiálu ZK-07-2019-53, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1984/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2019-53, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz