Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-07-2019-57: Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci

ZK-07-2019-57.pdf, ZK-07-2019-57pr01.doc , ZK-07-2019-57pr02.doc

Číslo materiálu 57
Číslo jednací ZK-07-2019-57
Název Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje proces transformace Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace a Domova Háj, příspěvkové organizace. Celý proces transformace obou příspěvkových organizací je rozdělen do několika projektů. V současné době jsou schváleny a realizovány následující projekty transformace:

  • Transformace Domova Háj II.
  • Transformace Domova Háj III.
  • Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
  • Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
  • Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci
  • Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov
  • Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

V rámci jednotlivých projektů transformace budou vybudovány objekty pro komunitní bydlení a ambulantní služby (denní stacionář, sociálně terapeutická dílna). Součástí všech realizovaných projektů je i aktivita vybavení objektů  movitým majetkem, který bude sloužit jak pro klienty, tak pracovník,y v rámci vybavování jednotlivých komunitních domácností, ambulantních služeb a managementu příspěvkové organizace.

Předkládaný materiál řeší problematiku předání movitého majetku pořízeného v rámci výše uvedených  projektů k hospodaření Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci a Domovu Háj, příspěvkové organizaci, v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.

Návrh řešení

Rozhodování o předání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku do hospodaření příspěvkové organizaci, je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.

Zastupitelstvu Kraje Vysočina se doporučuje schválit předložené znění dodatku Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 1 a dodatku Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 2.

Datum, k němuž bude pořízený majetek předán k hospodaření příspěvkové organizaci, bude uveden na předávacím protokolu mezi Krajem Vysočina (zastoupený zaměstnancem odboru sociálních věcí) a příspěvkovou organizací, a to v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 11. 2019 a usnesením č. 1978/35/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 1;
  • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (10. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz