Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-02: Zpráva o činnosti rady kraje

ZK-08-2018-02.pdf, ZK-08-2018-02pr01.pdf , ZK-08-2018-02pr02.pdf , ZK-08-2018-02pr03.pdf , ZK-08-2018-02pr04.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-08-2018-02
Název Zpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval J. Běhounek
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 4
Popis problému

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2018, které se konalo dne 6. 11. 2018, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 23/2018 až 29/2018.

Návrh řešení

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 30/2018 až 33/2018 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a  na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

Odpovědnost rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz