Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-05: Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

ZK-08-2018-05.pdf, ZK-08-2018-05pr01.pdf , ZK-08-2018-05pr02.pdf , ZK-08-2018-05pr02upr01.pdf , ZK-08-2018-05pr03.pdf , ZK-08-2018-05pr04.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací ZK-08-2018-05
Název Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová, E. Oulehlová, D. Vrábelová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 5
Popis problému

Usnesením 0538/07/2017/ZK zastupitelstvo kraje zrušilo usnesení 0529/07/2013/ZK a schválilo s účinností od 1. 1. 2018 odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300,- Kč za účast na jednom zasedání; odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800,- Kč za účast na jednom zasedání. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.

Odbor sekretariátu hejtmana obdržel dopis Ing. Miloše Štěpanovského (materiál ZK-08-2018-05, př. 3), ve kterém se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Odbor sekretariátu hejtmana obdržel dopis Ing. Martina Uhlíře, MBA (materiál ZK-08-2018-05, př. 4), ve kterém se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Návrh řešení

Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018. 

Příloha 2 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 0538/07/2017/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy komisí za období 1.  6. 2018 – 30. 11. 2018. 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina je předkládán za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 1018, bude příloha 2 doplněna o jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 30. 11. 2018.

Na jednání zastupitelstva kraje dne 11. 12. 2018 bude členům zastupitelstva kraje poskytnuta upravená příloha 2 o jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina.

Příloha 3 tohoto materiálu je dopis Ing. Miloše Štěpanovského, kterým se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

V této souvislosti navrhuje odbor sekretariátu hejtmana zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského. 

Příloha 4 tohoto materiálu je dopis Ing. Martina Uhlíře, MBA, kterým se vzdává veškerých odměn, které plynou ze členství v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

V této souvislosti navrhuje odbor sekretariátu hejtmana zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2085/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 1;
  • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 2;
bere na vědomí
  • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 3;
  • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 4.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz