Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-06: Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina

ZK-08-2018-06.pdf, ZK-08-2018-06pr01.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-08-2018-06
Název Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, K. Kotrba, K. Svobodová, I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 21. 11. 2018 požádal Pavel Pacal, uvolněný člen Rady Kraje Vysočina, o změnu svého statutu z uvolněného člena rady kraje ve funkci náměstka hejtmana kraje na neuvolněného člena rady kraje ve funkci náměstka hejtmana kraje (viz materiál ZK-08-2018-06, př. 1).

Návrh řešení

Na základě výše popsaného OSH navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina stanovit s účinností od 12. 12. 2018 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana kraje bude Pavel Pacal.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2084/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení stanoví

s účinností od 12. 12. 2018 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana kraje bude Pavel Pacal.

Odpovědnost zastupitelstvo kraje
Termín 12. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz