Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-15: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018

ZK-08-2018-15.pdf, ZK-08-2018-15pr01.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-08-2018-15
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
Zpracoval R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018

  • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018

  • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018

  • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 10/2018

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 10/2018

   6)   Sociální fond za období 1 – 10/2018

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 10/2018

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 10/2018

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 10. 2018.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje doporučila usnesením č. 2095/34/2018/RK zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018 dle přílohy uvedeného materiálu.

Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018 dle materiálu ZK-08-2018-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 14. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz