Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-21: Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-08-2018-21.pdf, ZK-08-2018-21pr01.pdf , ZK-08-2018-21pr02.pdf , ZK-08-2018-21pr03.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-08-2018-21
Název Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz