Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-23: Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-08-2018-23.pdf, ZK-08-2018-23pr01.pdf , ZK-08-2018-23pr02.pdf , ZK-08-2018-23pr03.pdf , ZK-08-2018-23pr04.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-08-2018-23
Název Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz