Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-29: Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-08-2018-29.pdf, ZK-08-2018-29pr01.pdf , ZK-08-2018-29pr02.pdf , ZK-08-2018-29pr03.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-08-2018-29
Název Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz