Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-34: Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-08-2018-34.pdf, ZK-08-2018-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-08-2018-34
Název Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz