Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-35: Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava

ZK-08-2018-35.pdf, ZK-08-2018-35pr01.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-08-2018-35
Název Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předání nemovitých věcí nově postavených staveb trafostanic do užívání Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh realizoval stavbu „SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce kuchyně – posílení zdroje NN“ a stavbu „SŠ PTA Jihlava – trafostanice Polenská. Jedná se o kioskové stavby trafostanic, která byly dokončeny a předány do užívání v měsíci září a listopadu tohoto roku.

Návrh řešení

Po dokončení staveb a jejich předání do užívání, je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, kterým jsou předávány nově pořízené stavby kioskových trafostanic k hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2143/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 17 Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a  automobilní Jihlava, dle materiálu ZK-08-2018-35, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené stavby kioskových trafostanic.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz