Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-40: Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

ZK-08-2018-40.pdf, ZK-08-2018-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-08-2018-40
Název Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina hodlá počátkem roku 2019 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblasti Jemnicko a Telčsko, Jihlavsko - východ, Třebíč - východ, Pelhřimovsko s předpokládaným zahájením provozu v prosinci 2019. Jihočeský kraj hodlá nejdéle v průběhu roku 2019 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců s předpokládaným zahájením provozu v roce 2020. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně. U soutěžených linek s přesahem na území Jihočeského kraje se Jihočeský kraj zavazuje kompenzovat Kraji Vysočina náklady na zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje linkami uvedenými ve Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky oblasti Jemnicko a Telčsko, Jihlavsko - východ, Třebíč - východ, Pelhřimovsko.

U soutěžených linek Jihočeského kraje s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje kompenzovat Jihočeskému kraji náklady na zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina linkami uvedenými ve Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky.

V materiálu ZK-08-2018-40, př. 1 je uveden návrh "Smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky" v souvislosti se zadávacím řízením jak Kraje Vysočina, tak i  Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro výše uvedené oblasti. Uzavření této smlouvy je nutné pro budoucí možnost kompenzace nákladů na zajištění dopravní obsluhy, která bude realizována na území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu ZK-08-2018-40, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2122/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu ZK-08-2018-40, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz