Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-48: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov

ZK-08-2018-48.pdf, ZK-08-2018-48pr01.pdf , ZK-08-2018-48pr02.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-08-2018-48
Název Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 20 000 000 Kč Městu Pacov, na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov usnesením č. 0307/04/2017/ZK ze dne 20.  6.  2017. Město Pacov obdrželo na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov dotaci z  prostředků Ministerstva práce a sociálních služeb, a to ve výši 86 716 500 Kč. Celkové náklady na projekt jsou předpokládané ve výši 132 607 721 Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady na projekt a dotací poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí, je hrazen právě z poskytnuté dotace Kraje Vysočina a vlastních prostředků Města Pacov ve výši 25 891 221 Kč. V rámci realizovaného projektu dojde k rozšíření stávající kapacity lůžek domova pro seniory provedením přístavby objektu o kapacitě 100 lůžek.

Město Pacov se nyní obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o možnost posunutí termínu data realizace projektu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace, ID O02154.0001. Žádost Města Pacov je uvedena v materiálu ZK-08-2018-48, př. 1. Smlouva o poskytnutí dotace zavazuje Město Pacov zrealizovat projekt do 31. 12. 2018. Hlavním důvodem pro prodloužení termínu je skutečnost, že v současné době není vybrán dodavatel pro vybavení objektu vnitřním vybavením. Město Pacov předpokládá vyhlášení výběrových řízení v prosinci 2018 a následným termínem realizace a instalace vybavení do 31. 5. 2018. Z tohoto důvodu žádá Město Pacov o prodloužení realizace projektu do 1. 7. 2019.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu ZK-08-2018-48, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2108/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu ZK-08-2018-48, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (11. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz