Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-63: Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019

ZK-08-2018-63.pdf, ZK-08-2018-63pr01.docx

Číslo materiálu 63
Číslo jednací ZK-08-2018-63
Název Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
Zpracoval D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o souhrnný dokument tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019 zpracovaný dle čl. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále i „Zásady FV“).

Usnesením č. ZK/0545/04/2018 ze dne 19. 6. 2018 zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Proces přípravy obsahového zaměření jednotlivých dotačních programů pro následující rok je obsažen v čl. 2 Zásad FV. V rámci tohoto procesu byl zpracován na daných šablonách odbory krajského úřadu seznam navrhovaných programů pro rok 2019. Celkem je navrženo 38 programů v souhrnné částce ve výši 293 150 000 Kč.

Tyto programy by měly být vyhlašovány jednotlivě vždy samostatným materiálem na zasedání ZK v průběhu roku. Podrobnější informace o jednotlivých navrhovaných programech jsou obsahem materiálu ZK-08-2018-63, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019 dle materiálů ZK-08-2018-63, př. 1.

Finanční alokace programů FV byla zapracována odborem ekonomickým do rozpočtu kraje na rok 2019.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2159/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 10. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů VRR-06-2018-05, př. 1 a VRR-06-2018-05, př. 2 v rámci schvalování rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2019.

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání na svém zasedání dne 25. 10. 2018 doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů Krzp-05-2018-04, př. 1 a Krzp-05-2018-04, př. 2 v rámci schvalování rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2019.

Finanční výbor

Finanční výbor se materiálem bude zabývat na svém zasedání dne 6. 12. 2018.

Návrh usnesení schvaluje

rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-63, př. 1.

Odpovědnost Pavel Pacal, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz