Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-69: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019

ZK-08-2018-69.pdf, ZK-08-2018-69pr01.doc

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-08-2018-69
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
Zpracoval P. Švanda
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu svozu klientů do denních stacionářů a  center denních služeb 2019. Cílem tohoto programu je poskytování dotací provozovatelům denních stacionářů a center denních služeb na financování provozních nákladů spojených se svozem klientů do těchto zařízení, které nejsou součástí těchto služeb definovaných zákonem o  sociálních službách. Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje tento dotační titul, aby umožnil provozovatelům těchto zařízení na území Kraje Vysočina zčásti dokrýt finanční ztrátu vzniklou při zajišťování svozu klientů.

Program je určen pro provozovatele denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s maximální podporou 1 500 Kč na jednoho klienta měsíčně.

Svoz klientů do ambulantního zařízení je fakultativní činností při poskytování sociálních služeb v  denních stacionářích a centrech denních služeb. Na tuto fakultativní činnost vynakládají provozovatelé těchto zařízení každoročně náklady, které nelze pokrýt pouze z úhrad od klientů a  darů, a jednotlivým zařízením tak vznikají poměrně významné ztráty, s jejichž vykrytím mají již několikátým rokem značné problémy. Přispívá k tomu také fakt, že na dokrytí ztráty nelze, na podkladě stanovených pravidel MPSV, využít příspěvek na vyrovnávací platbu.

Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady řidiče, náklady na PHM, opravy, pojištění a další náklady spojené s provozem vozidel apod.

Jedná se o nesoutěžní program, u kterého je ve výzvě stanoveno, že dotaci obdrží každý projekt, který splňuje stanovené podmínky a bude administrativně v souladu s výzvou. Ve výzvě nejsou nastavena specifická kritéria a projekty nebudou hodnoceny řídícím výborem.  Návrh výše dotace zpracuje podle postupu schváleného ve výzvě odbor sociálních věcí a bude projednán v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 2  mil. Kč na podporu svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, který je součástí materiálu ZK-08-2018-69, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace. Na svoz klientů poskytuje kraj dotaci již od roku 2016. V roce 2016 byla na uvedený účel poskytnuta z rozpočtu Kraje Vysočina celková částka ve výši 1 604 tis. Kč, a to pro 13 ambulantních zařízení (denní stacionáře a centra denních služeb) v našem kraji. V roce 2017 byla poskytnuta částka 1 429 tis. Kč pro 11  ambulantních zařízení a v roce 2018 byla poskytnuta částka 1 787 tis. Kč pro 12 ambulantních zařízení. Kraj bude dofinancovávat rozdíl mezi náklady na svoz klientů a příjmy z úhrad za tento svoz případně z jiných zdrojů. Maximální výše dotace je stanovena 1  500 Kč na klienta měsíčně.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2018 a usnesením č. 2113/34/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program “Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-69, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 12. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz