Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-83: Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-08-2018-83.pdf, ZK-08-2018-83pr01.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací ZK-08-2018-83
Název Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová
Předkládá J. Veleba
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz