Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-87: Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

ZK-08-2018-87.pdf, ZK-08-2018-87pr01.doc

Číslo materiálu 87
Číslo jednací ZK-08-2018-87
Název Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh 1
Popis problému

Ladislav Med byl dne 22. 11. 2016 zastupitelstvem kraje zvolen do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS.

Politický klub ODS navrhuje ukončení členství Ladislava Meda na pozici člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018, a zvolit místo něj Leopolda Bambulu s účinností od 1. 1. 2019. Návrh politického klubu ODS (dopis ze dne 28. 11. 2018) je přílohou tohoto materiálu (ZK-08-2018-87, př. 1).

Návrh řešení

Na základě žádosti politického klubu ODS odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje odvolat Ladislava Meda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018, a zvolit do této funkce Leopolda Bambulu s účinností od 1. 1. 2019.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 4. 12. 2018 a usnesením č. 2181/35/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení odvolává

Ladislava Meda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018;

volí

Leopolda Bambulu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina s účinností od 1. 1. 2019.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 11. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz