Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-08-2018-88: Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

ZK-08-2018-88.pdf, ZK-08-2018-88pr01.doc

Číslo materiálu 88
Číslo jednací ZK-08-2018-88
Název Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval M. Houška, L. Matysová
Předkládá M. Houška
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016, konaného dne 22. 11. 2016 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019, dle materiálu ZK-08-2018-88, př. 1.

Stanoviska Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 na svém zasedání č. 8/2018 dne 6. 12. 2018 (usnesení 084/08/2018/FV).

Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-88, př. 1.

Odpovědnost předseda finančního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz