Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
19.1.2021 0090/02/2021/RK RK-02-2021-48 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na ukončené II. pololetí 2020
19.1.2021 0080/02/2021/RK RK-02-2021-38 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s.
19.1.2021 0051/02/2021/RK RK-02-2021-09 Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
19.1.2021 0050/02/2021/RK RK-02-2021-08 Rozpočtová změna na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
19.1.2021 0046/02/2021/RK RK-02-2021-03 Provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek obci Senožaty na opravu poškozeného zásahového vozidla JPO
12.1.2021 0030/01/2021/RK RK-01-2021-30 Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
12.1.2021 0012/01/2021/RK RK-01-2021-12 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
12.1.2021 0005/01/2021/RK RK-01-2021-05 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - finanční dar Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
12.1.2021 0003/01/2021/RK RK-01-2021-03 Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020
Zobrazeno 9 záznamů, dne: 27.1.2021 v 05:18.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz