Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2019

2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
12.3.2019 0471/08/2019/RK RK-08-2019-67 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12.3.2019 0462/08/2019/RK RK-08-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
12.3.2019 0444/08/2019/RK RK-08-2019-40 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0443/08/2019/RK RK-08-2019-39 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0442/08/2019/RK RK-08-2019-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
12.3.2019 0441/08/2019/RK RK-08-2019-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
12.3.2019 0440/08/2019/RK RK-08-2019-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
12.3.2019 0421/08/2019/RK RK-08-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
12.3.2019 0419/08/2019/RK RK-08-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“
12.3.2019 0418/08/2019/RK RK-08-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0417/08/2019/RK RK-08-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0416/08/2019/RK RK-08-2019-12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
12.3.2019 0410/08/2019/RK RK-08-2019-06 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
12.3.2019 0409/08/2019/RK RK-08-2019-05 Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
5.3.2019 0403/07/2019/RK RK-07-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0402/07/2019/RK RK-07-2019-50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0397/07/2019/RK RK-07-2019-45 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0395/07/2019/RK RK-07-2019-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
5.3.2019 0375/07/2019/RK RK-07-2019-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
5.3.2019 0374/07/2019/RK RK-07-2019-22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0373/07/2019/RK RK-07-2019-21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0372/07/2019/RK RK-07-2019-20 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0351/06/2019/RK RK-06-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky
26.2.2019 0342/06/2019/RK RK-06-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
26.2.2019 0341/06/2019/RK RK-06-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
26.2.2019 0340/06/2019/RK RK-06-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
26.2.2019 0339/06/2019/RK RK-06-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů
26.2.2019 0338/06/2019/RK RK-06-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
26.2.2019 0337/06/2019/RK RK-06-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
26.2.2019 0336/06/2019/RK RK-06-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
26.2.2019 0335/06/2019/RK RK-06-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
26.2.2019 0327/06/2019/RK RK-06-2019-40 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
26.2.2019 0326/06/2019/RK RK-06-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
26.2.2019 0322/06/2019/RK RK-06-2019-35 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0321/06/2019/RK RK-06-2019-34 Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
26.2.2019 0320/06/2019/RK RK-06-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
26.2.2019 0314/06/2019/RK RK-06-2019-27 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0302/06/2019/RK RK-06-2019-15 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
26.2.2019 0301/06/2019/RK RK-06-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
26.2.2019 0300/06/2019/RK RK-06-2019-13 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
26.2.2019 0293/06/2019/RK RK-06-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19.2.2019 0282/05/2019/RK RK-05-2019-32 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0281/05/2019/RK RK-05-2019-31 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0259/05/2019/RK RK-05-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.2.2019 0258/05/2019/RK RK-05-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
19.2.2019 0257/05/2019/RK RK-05-2019-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
12.2.2019 0250/04/2019/RK RK-04-2019-39 Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
12.2.2019 0227/04/2019/RK RK-04-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
12.2.2019 0222/04/2019/RK RK-04-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
12.2.2019 0221/04/2019/RK RK-04-2019-11 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12.2.2019 0220/04/2019/RK RK-04-2019-10 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0207/03/2019/RK RK-03-2019-52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“
5.2.2019 0203/03/2019/RK RK-03-2019-48 Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům
5.2.2019 0202/03/2019/RK RK-03-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
5.2.2019 0196/03/2019/RK RK-03-2019-41 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0171/03/2019/RK RK-03-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
5.2.2019 0167/03/2019/RK RK-03-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0166/03/2019/RK RK-03-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0165/03/2019/RK RK-03-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5.2.2019 0164/03/2019/RK RK-03-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0163/03/2019/RK RK-03-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
29.1.2019 0054/01/2019/ZK ZK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
29.1.2019 0045/01/2019/ZK ZK-01-2019-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
29.1.2019 0044/01/2019/ZK ZK-01-2019-72 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
29.1.2019 0058/01/2019/ZK ZK-01-2019-53 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
29.1.2019 0052/01/2019/ZK ZK-01-2019-48 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
29.1.2019 0049/01/2019/ZK ZK-01-2019-45 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0046/01/2019/ZK ZK-01-2019-42 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
29.1.2019 0013/01/2019/ZK ZK-01-2019-12 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
29.1.2019 0012/01/2019/ZK ZK-01-2019-11 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0009/01/2019/ZK ZK-01-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
29.1.2019 0008/01/2019/ZK ZK-01-2019-07 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
22.1.2019 0148/02/2019/RK RK-02-2019-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
22.1.2019 0101/02/2019/RK RK-02-2019-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
22.1.2019 0141/02/2019/RK RK-02-2019-57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč
22.1.2019 0140/02/2019/RK RK-02-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
22.1.2019 0139/02/2019/RK RK-02-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.1.2019 0138/02/2019/RK RK-02-2019-54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
22.1.2019 0088/02/2019/RK RK-02-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
22.1.2019 0087/02/2019/RK RK-02-2019-04 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
15.1.2019 0075/01/2019/RK RK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
15.1.2019 0041/01/2019/RK RK-01-2019-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
15.1.2019 0040/01/2019/RK RK-01-2019-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
15.1.2019 0026/01/2019/RK RK-01-2019-26 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
15.1.2019 0025/01/2019/RK RK-01-2019-25 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
15.1.2019 0008/01/2019/RK RK-01-2019-08 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zobrazeno 86 záznamů, dne: 24.3.2019 v 22:44.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz