Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2020

2020 | 2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
18.2.2020 0307/05/2020/RK RK-05-2020-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
18.2.2020 0306/05/2020/RK RK-05-2020-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
18.2.2020 0302/05/2020/RK RK-05-2020-64 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0301/05/2020/RK RK-05-2020-63 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0300/05/2020/RK RK-05-2020-62 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0296/05/2020/RK RK-05-2020-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18.2.2020 0295/05/2020/RK RK-05-2020-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
18.2.2020 0294/05/2020/RK RK-05-2020-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
18.2.2020 0293/05/2020/RK RK-05-2020-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
18.2.2020 0268/05/2020/RK RK-05-2020-31 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
18.2.2020 0267/05/2020/RK RK-05-2020-30 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa
18.2.2020 0264/05/2020/RK RK-05-2020-27 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
18.2.2020 0261/05/2020/RK RK-05-2020-24 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
18.2.2020 0249/05/2020/RK RK-05-2020-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“
18.2.2020 0248/05/2020/RK RK-05-2020-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18.2.2020 0247/05/2020/RK RK-05-2020-10 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
11.2.2020 0050/01/2020/ZK ZK-01-2020-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
11.2.2020 0061/01/2020/ZK ZK-01-2020-59 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11.2.2020 0060/01/2020/ZK ZK-01-2020-58 Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.2.2020 0059/01/2020/ZK ZK-01-2020-57 Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.2.2020 0058/01/2020/ZK ZK-01-2020-56 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.2.2020 0057/01/2020/ZK ZK-01-2020-55 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11.2.2020 0054/01/2020/ZK ZK-01-2020-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
11.2.2020 0043/01/2020/ZK ZK-01-2020-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
11.2.2020 0041/01/2020/ZK ZK-01-2020-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
11.2.2020 0012/01/2020/ZK ZK-01-2020-11 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
11.2.2020 0009/01/2020/ZK ZK-01-2020-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
11.2.2020 0006/01/2020/ZK ZK-01-2020-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.2.2020 0005/01/2020/ZK ZK-01-2020-04 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
4.2.2020 0170/04/2020/RK RK-04-2020-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč
4.2.2020 0231/04/2020/RK RK-04-2020-62 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
4.2.2020 0230/04/2020/RK RK-04-2020-61 Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020
4.2.2020 0229/04/2020/RK RK-04-2020-60 Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
4.2.2020 0203/04/2020/RK RK-04-2020-36 Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
4.2.2020 0201/04/2020/RK RK-04-2020-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
4.2.2020 0199/04/2020/RK RK-04-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
4.2.2020 0198/04/2020/RK RK-04-2020-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
4.2.2020 0197/04/2020/RK RK-04-2020-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
4.2.2020 0193/04/2020/RK RK-04-2020-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020
4.2.2020 0192/04/2020/RK RK-04-2020-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
4.2.2020 0191/04/2020/RK RK-04-2020-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život
4.2.2020 0180/04/2020/RK RK-04-2020-13 Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
4.2.2020 0176/04/2020/RK RK-04-2020-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
4.2.2020 0175/04/2020/RK RK-04-2020-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
4.2.2020 0168/04/2020/RK RK-04-2020-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020
28.1.2020 0162/03/2020/RK RK-03-2020-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2020
21.1.2020 0071/02/2020/RK RK-02-2020-19 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
21.1.2020 0061/02/2020/RK RK-02-2020-09 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
21.1.2020 0060/02/2020/RK RK-02-2020-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
21.1.2020 0059/02/2020/RK RK-02-2020-06 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
14.1.2020 0052/01/2020/RK RK-01-2020-52 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za II. pololetí 2019
14.1.2020 0032/01/2020/RK RK-01-2020-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
14.1.2020 0019/01/2020/RK RK-01-2020-19 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
14.1.2020 0016/01/2020/RK RK-01-2020-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
14.1.2020 0015/01/2020/RK RK-01-2020-15 Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření
14.1.2020 0005/01/2020/RK RK-01-2020-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
Zobrazeno 56 záznamů, dne: 27.2.2020 v 07:22.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz