Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2019

2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
4.6.2019 0998/18/2019/RK RK-18-2019-28 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
4.6.2019 0985/18/2019/RK RK-18-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019
4.6.2019 0984/18/2019/RK RK-18-2019-14 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
4.6.2019 0977/18/2019/RK RK-18-2019-07 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.5.2019 0969/17/2019/RK RK-17-2019-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
28.5.2019 0968/17/2019/RK RK-17-2019-58 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
28.5.2019 0967/17/2019/RK RK-17-2019-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
28.5.2019 0962/17/2019/RK RK-17-2019-52 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
28.5.2019 0961/17/2019/RK RK-17-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
28.5.2019 0960/17/2019/RK RK-17-2019-50 Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekty „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“ a „Vybudování centra zemědělského vzdělávání – Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku Humpolec“
28.5.2019 0952/17/2019/RK RK-17-2019-42 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
28.5.2019 0951/17/2019/RK RK-17-2019-41 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
28.5.2019 0939/17/2019/RK RK-17-2019-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
28.5.2019 0930/17/2019/RK RK-17-2019-20 Návrh rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2019, včetně návrhu rozpočtového opatření
28.5.2019 0925/17/2019/RK RK-17-2019-15 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – rezidence výtvarných umělců z Remeše v Telči – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
28.5.2019 0924/17/2019/RK RK-17-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
28.5.2019 0923/17/2019/RK RK-17-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
28.5.2019 0922/17/2019/RK RK-17-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
21.5.2019 0910/16/2019/RK RK-16-2019-78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – vratky přeplatků za odběr podzemních vod na území Kraje Vysočina
21.5.2019 0902/16/2019/RK RK-16-2019-70 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“
21.5.2019 0901/16/2019/RK RK-16-2019-69 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ a jeho ukončení
21.5.2019 0900/16/2019/RK RK-16-2019-68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
21.5.2019 0899/16/2019/RK RK-16-2019-67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
21.5.2019 0898/16/2019/RK RK-16-2019-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
21.5.2019 0897/16/2019/RK RK-16-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B“
21.5.2019 0895/16/2019/RK RK-16-2019-63 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
21.5.2019 0893/16/2019/RK RK-16-2019-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – změna závazných ukazatelů
21.5.2019 0892/16/2019/RK RK-16-2019-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj 6 regionů
21.5.2019 0890/16/2019/RK RK-16-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Třebíč Nuclears z.s.
21.5.2019 0889/16/2019/RK RK-16-2019-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice a splátka poskytnuté zápůjčky od Střední průmyslové školy Třebíč
21.5.2019 0882/16/2019/RK RK-16-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
21.5.2019 0881/16/2019/RK RK-16-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
21.5.2019 0880/16/2019/RK RK-16-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
21.5.2019 0858/16/2019/RK RK-16-2019-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
21.5.2019 0857/16/2019/RK RK-16-2019-23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
21.5.2019 0856/16/2019/RK RK-16-2019-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
21.5.2019 0854/16/2019/RK RK-16-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
21.5.2019 0851/16/2019/RK RK-16-2019-17 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
21.5.2019 0850/16/2019/RK RK-16-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
21.5.2019 0848/16/2019/RK RK-16-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. čtvrtletí 2019 a jejich použití
21.5.2019 0846/16/2019/RK RK-16-2019-12 Finanční dar pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. na pořádání odborného kongresu „LYMPHO 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
21.5.2019 0842/16/2019/RK RK-16-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“
14.5.2019 0242/03/2019/ZK ZK-03-2019-84 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0241/03/2019/ZK ZK-03-2019-83 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0240/03/2019/ZK ZK-03-2019-82 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0233/03/2019/ZK ZK-03-2019-75 Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14.5.2019 0232/03/2019/ZK ZK-03-2019-74 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0231/03/2019/ZK ZK-03-2019-73 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0228/03/2019/ZK ZK-03-2019-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
14.5.2019 0227/03/2019/ZK ZK-03-2019-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2019
14.5.2019 0226/03/2019/ZK ZK-03-2019-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O02789.0001 s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
14.5.2019 0225/03/2019/ZK ZK-03-2019-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky příspěvkovou organizací Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř
14.5.2019 0215/03/2019/ZK ZK-03-2019-58 Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
14.5.2019 0213/03/2019/ZK ZK-03-2019-56 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0212/03/2019/ZK ZK-03-2019-55 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0211/03/2019/ZK ZK-03-2019-54 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0210/03/2019/ZK ZK-03-2019-53 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0209/03/2019/ZK ZK-03-2019-52 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0167/03/2019/ZK ZK-03-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
14.5.2019 0166/03/2019/ZK ZK-03-2019-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
14.5.2019 0165/03/2019/ZK ZK-03-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
14.5.2019 0163/03/2019/ZK ZK-03-2019-06 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
14.5.2019 0162/03/2019/ZK ZK-03-2019-05 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
14.5.2019 0161/03/2019/ZK ZK-03-2019-04 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
7.5.2019 0829/15/2019/RK RK-15-2019-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru lektorovi francouzského jazyka
7.5.2019 0828/15/2019/RK RK-15-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
7.5.2019 0827/15/2019/RK RK-15-2019-53 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
7.5.2019 0826/15/2019/RK RK-15-2019-52 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
7.5.2019 0823/15/2019/RK RK-15-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
7.5.2019 0821/15/2019/RK RK-15-2019-47 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
7.5.2019 0818/15/2019/RK RK-15-2019-44 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociálních věcí včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
7.5.2019 0817/15/2019/RK RK-15-2019-43 Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
7.5.2019 0794/15/2019/RK RK-15-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizaci
7.5.2019 0793/15/2019/RK RK-15-2019-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - příspěvek na realizaci projektu „Gastrofestival“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
7.5.2019 0792/15/2019/RK RK-15-2019-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
7.5.2019 0790/15/2019/RK RK-15-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do Evropského parlamentu
7.5.2019 0786/15/2019/RK RK-15-2019-12 Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
7.5.2019 0784/15/2019/RK RK-15-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
7.5.2019 0783/15/2019/RK RK-15-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
7.5.2019 0782/15/2019/RK RK-15-2019-08 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
7.5.2019 0781/15/2019/RK RK-15-2019-07 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
30.4.2019 0774/14/2019/RK RK-14-2019-54 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ČISTÁ VODA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0759/14/2019/RK RK-14-2019-43 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0750/14/2019/RK RK-14-2019-29 FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0749/14/2019/RK RK-14-2019-28 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0748/14/2019/RK RK-14-2019-27 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30.4.2019 0733/14/2019/RK RK-14-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
30.4.2019 0729/14/2019/RK RK-14-2019-08 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.4.2019 0706/13/2019/RK RK-13-2019-29 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019
23.4.2019 0702/13/2019/RK RK-13-2019-25 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
23.4.2019 0701/13/2019/RK RK-13-2019-24 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
23.4.2019 0699/13/2019/RK RK-13-2019-22 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí a kapitole Sociální věci – navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace odvětví sociální péče na podporu aktivit ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
23.4.2019 0697/13/2019/RK RK-13-2019-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
23.4.2019 0696/13/2019/RK RK-13-2019-19 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 a změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
23.4.2019 0695/13/2019/RK RK-13-2019-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2019
23.4.2019 0694/13/2019/RK RK-13-2019-17 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.4.2019 0693/13/2019/RK RK-13-2019-16 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
23.4.2019 0692/13/2019/RK RK-13-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru ZUŠ Žďár nad Sázavou
23.4.2019 0691/13/2019/RK RK-13-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
23.4.2019 0690/13/2019/RK RK-13-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
23.4.2019 0689/13/2019/RK RK-13-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
23.4.2019 0688/13/2019/RK RK-13-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace pro Národní památkový ústav – územní památkovou správu České Budějovice na rekonstrukci pódia na divadelním ostrově v parku SZ Jaroměřice nad Rokytnou
23.4.2019 0685/13/2019/RK RK-13-2019-08 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s likvidací následků dopravních nehod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
16.4.2019 0676/12/2019/RK RK-12-2019-42 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
16.4.2019 0675/12/2019/RK RK-12-2019-41 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
16.4.2019 0668/12/2019/RK RK-12-2019-34 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
16.4.2019 0667/12/2019/RK RK-12-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
16.4.2019 0664/12/2019/RK RK-12-2019-30 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
16.4.2019 0655/12/2019/RK RK-12-2019-21 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
16.4.2019 0653/12/2019/RK RK-12-2019-19 Bezpečná Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
16.4.2019 0651/12/2019/RK RK-12-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků od hlavního partnera projektu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
16.4.2019 0650/12/2019/RK RK-12-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na projekt „Pocta české památkové péči“
16.4.2019 0649/12/2019/RK RK-12-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
16.4.2019 0648/12/2019/RK RK-12-2019-14 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
16.4.2019 0638/12/2019/RK RK-12-2019-04 Návrh rozpočtového opatření – odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9.4.2019 0634/11/2019/RK RK-11-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2018
9.4.2019 0633/11/2019/RK RK-11-2019-46 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0632/11/2019/RK RK-11-2019-45 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
9.4.2019 0624/11/2019/RK RK-11-2019-37 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0622/11/2019/RK RK-11-2019-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018
9.4.2019 0621/11/2019/RK RK-11-2019-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2019
9.4.2019 0620/11/2019/RK RK-11-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř
9.4.2019 0617/11/2019/RK RK-11-2019-31 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
9.4.2019 0616/11/2019/RK RK-11-2019-30 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programů „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
9.4.2019 0595/11/2019/RK RK-11-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
9.4.2019 0594/11/2019/RK RK-11-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
3.4.2019 0578/10/2019/RK RK-10-2019-101 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
3.4.2019 0577/10/2019/RK RK-10-2019-100 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
3.4.2019 0576/10/2019/RK RK-10-2019-99 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
3.4.2019 0571/10/2019/RK RK-10-2019-94 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
3.4.2019 0568/10/2019/RK RK-10-2019-91 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
3.4.2019 0567/10/2019/RK RK-10-2019-90 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0566/10/2019/RK RK-10-2019-89 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0565/10/2019/RK RK-10-2019-88 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0564/10/2019/RK RK-10-2019-87 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0560/10/2019/RK RK-10-2019-83 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
3.4.2019 0558/10/2019/RK RK-10-2019-81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách
3.4.2019 0557/10/2019/RK RK-10-2019-80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
3.4.2019 0550/10/2019/RK RK-10-2019-73 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
3.4.2019 0549/10/2019/RK RK-10-2019-72 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – státní dotace na poskytování sociální služby s nadregionální a celostátní působností pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci
3.4.2019 0548/10/2019/RK RK-10-2019-71 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
3.4.2019 0547/10/2019/RK RK-10-2019-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“
3.4.2019 0514/10/2019/RK RK-10-2019-37 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
3.4.2019 0511/10/2019/RK RK-10-2019-34 Přijetí dotace k projektům - II/405 Brtnice, II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
3.4.2019 0510/10/2019/RK RK-10-2019-33 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
3.4.2019 0503/10/2019/RK RK-10-2019-25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za III. etapu projektu
3.4.2019 0502/10/2019/RK RK-10-2019-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – finanční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na projektovou dokumentaci expozic Hradu Kámen
3.4.2019 0501/10/2019/RK RK-10-2019-23 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 včetně návrhu rozpočtového opatření
3.4.2019 0498/10/2019/RK RK-10-2019-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – žádost městyse Strážek o finanční podporu při úhradě nákladů na sanaci skalního svahu
3.4.2019 0489/10/2019/RK RK-10-2019-12 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační program na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“
3.4.2019 0488/10/2019/RK RK-10-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
3.4.2019 0487/10/2019/RK RK-10-2019-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu XXXVI. celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS – Štemberovy dny ČLS JEP
3.4.2019 0486/10/2019/RK RK-10-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - nelékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
3.4.2019 0485/10/2019/RK RK-10-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu - lékaři - v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
3.4.2019 0484/10/2019/RK RK-10-2019-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení šatních skříní pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3.4.2019 0483/10/2019/RK RK-10-2019-06 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
19.3.2019 0147/02/2019/ZK ZK-02-2019-80 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0087/02/2019/ZK ZK-02-2019-74 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19.3.2019 0085/02/2019/ZK ZK-02-2019-72 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0152/02/2019/ZK ZK-02-2019-71 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0149/02/2019/ZK ZK-02-2019-68 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0148/02/2019/ZK ZK-02-2019-67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0146/02/2019/ZK ZK-02-2019-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
19.3.2019 0145/02/2019/ZK ZK-02-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
19.3.2019 0144/02/2019/ZK ZK-02-2019-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a podpora obcí při zabezpečování vzdělávání 2019
19.3.2019 0143/02/2019/ZK ZK-02-2019-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
19.3.2019 0130/02/2019/ZK ZK-02-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0129/02/2019/ZK ZK-02-2019-50 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0132/02/2019/ZK ZK-02-2019-49 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0128/02/2019/ZK ZK-02-2019-48 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0126/02/2019/ZK ZK-02-2019-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
19.3.2019 0125/02/2019/ZK ZK-02-2019-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2019
19.3.2019 0124/02/2019/ZK ZK-02-2019-44 Žádost o finanční prostředky na nákup vybavení rekonstruovaného objektu a návrh na úpravu zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
19.3.2019 0121/02/2019/ZK ZK-02-2019-41 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.3.2019 0119/02/2019/ZK ZK-02-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
19.3.2019 0092/02/2019/ZK ZK-02-2019-12 Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.3.2019 0091/02/2019/ZK ZK-02-2019-11 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
19.3.2019 0089/02/2019/ZK ZK-02-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
19.3.2019 0084/02/2019/ZK ZK-02-2019-08 „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
19.3.2019 0083/02/2019/ZK ZK-02-2019-07 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.3.2019 0082/02/2019/ZK ZK-02-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
12.3.2019 0471/08/2019/RK RK-08-2019-67 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12.3.2019 0462/08/2019/RK RK-08-2019-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
12.3.2019 0444/08/2019/RK RK-08-2019-40 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0443/08/2019/RK RK-08-2019-39 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTOVIŠTĚ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.3.2019 0442/08/2019/RK RK-08-2019-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
12.3.2019 0441/08/2019/RK RK-08-2019-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
12.3.2019 0440/08/2019/RK RK-08-2019-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018
12.3.2019 0421/08/2019/RK RK-08-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na nové volby do zastupitelstev obcí
12.3.2019 0419/08/2019/RK RK-08-2019-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské onkogynekologické konference: „KARCINOM OVARIA“
12.3.2019 0418/08/2019/RK RK-08-2019-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0417/08/2019/RK RK-08-2019-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
12.3.2019 0416/08/2019/RK RK-08-2019-12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
12.3.2019 0410/08/2019/RK RK-08-2019-06 Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
12.3.2019 0409/08/2019/RK RK-08-2019-05 Účast Kraje Vysočina na Czech Street Party v Bruselu v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
5.3.2019 0403/07/2019/RK RK-07-2019-51 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0402/07/2019/RK RK-07-2019-50 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0397/07/2019/RK RK-07-2019-45 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0395/07/2019/RK RK-07-2019-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
5.3.2019 0375/07/2019/RK RK-07-2019-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
5.3.2019 0374/07/2019/RK RK-07-2019-22 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programů „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0373/07/2019/RK RK-07-2019-21 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
5.3.2019 0372/07/2019/RK RK-07-2019-20 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0351/06/2019/RK RK-06-2019-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství – realizace opatření pachové ohradníky
26.2.2019 0342/06/2019/RK RK-06-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 3. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
26.2.2019 0341/06/2019/RK RK-06-2019-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
26.2.2019 0340/06/2019/RK RK-06-2019-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky Plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)
26.2.2019 0339/06/2019/RK RK-06-2019-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu–Dětský domov, Senožaty 199 – změna závazných ukazatelů
26.2.2019 0338/06/2019/RK RK-06-2019-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019
26.2.2019 0337/06/2019/RK RK-06-2019-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
26.2.2019 0336/06/2019/RK RK-06-2019-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
26.2.2019 0335/06/2019/RK RK-06-2019-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
26.2.2019 0327/06/2019/RK RK-06-2019-40 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
26.2.2019 0326/06/2019/RK RK-06-2019-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
26.2.2019 0322/06/2019/RK RK-06-2019-35 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0321/06/2019/RK RK-06-2019-34 Návrh na zajištění finančních prostředků a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
26.2.2019 0320/06/2019/RK RK-06-2019-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií
26.2.2019 0314/06/2019/RK RK-06-2019-27 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.2.2019 0302/06/2019/RK RK-06-2019-15 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
26.2.2019 0301/06/2019/RK RK-06-2019-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
26.2.2019 0300/06/2019/RK RK-06-2019-13 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
26.2.2019 0293/06/2019/RK RK-06-2019-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
19.2.2019 0282/05/2019/RK RK-05-2019-32 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0281/05/2019/RK RK-05-2019-31 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.2.2019 0259/05/2019/RK RK-05-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19.2.2019 0258/05/2019/RK RK-05-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
19.2.2019 0257/05/2019/RK RK-05-2019-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě
12.2.2019 0250/04/2019/RK RK-04-2019-39 Ukončení soudního sporu – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
12.2.2019 0227/04/2019/RK RK-04-2019-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
12.2.2019 0222/04/2019/RK RK-04-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu plánů investic a plánu oprav příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
12.2.2019 0221/04/2019/RK RK-04-2019-11 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12.2.2019 0220/04/2019/RK RK-04-2019-10 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0207/03/2019/RK RK-03-2019-52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“
5.2.2019 0203/03/2019/RK RK-03-2019-48 Anketa Učitel Vysočiny 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a poskytnutí věcných darů nejlepším učitelkám/učitelům
5.2.2019 0202/03/2019/RK RK-03-2019-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
5.2.2019 0196/03/2019/RK RK-03-2019-41 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
5.2.2019 0171/03/2019/RK RK-03-2019-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení a na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
5.2.2019 0167/03/2019/RK RK-03-2019-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0166/03/2019/RK RK-03-2019-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0165/03/2019/RK RK-03-2019-10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořízení stomatologického setu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5.2.2019 0164/03/2019/RK RK-03-2019-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
5.2.2019 0163/03/2019/RK RK-03-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 13. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
29.1.2019 0054/01/2019/ZK ZK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
29.1.2019 0045/01/2019/ZK ZK-01-2019-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
29.1.2019 0044/01/2019/ZK ZK-01-2019-72 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
29.1.2019 0058/01/2019/ZK ZK-01-2019-53 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
29.1.2019 0052/01/2019/ZK ZK-01-2019-48 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
29.1.2019 0049/01/2019/ZK ZK-01-2019-45 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0046/01/2019/ZK ZK-01-2019-42 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
29.1.2019 0013/01/2019/ZK ZK-01-2019-12 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
29.1.2019 0012/01/2019/ZK ZK-01-2019-11 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
29.1.2019 0009/01/2019/ZK ZK-01-2019-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
29.1.2019 0008/01/2019/ZK ZK-01-2019-07 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
22.1.2019 0148/02/2019/RK RK-02-2019-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2019
22.1.2019 0101/02/2019/RK RK-02-2019-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na opakované hlasování a dodatečné volby do zastupitelstev obcí
22.1.2019 0141/02/2019/RK RK-02-2019-57 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – pořízení dataprojektorů pro Střední průmyslovou školu Třebíč
22.1.2019 0140/02/2019/RK RK-02-2019-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
22.1.2019 0139/02/2019/RK RK-02-2019-55 Návrh na rozpočtové opatření v důsledku sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace a Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.1.2019 0138/02/2019/RK RK-02-2019-54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“
22.1.2019 0088/02/2019/RK RK-02-2019-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
22.1.2019 0087/02/2019/RK RK-02-2019-04 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
15.1.2019 0075/01/2019/RK RK-01-2019-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2018
15.1.2019 0041/01/2019/RK RK-01-2019-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
15.1.2019 0040/01/2019/RK RK-01-2019-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství, mládeže a sportu
15.1.2019 0026/01/2019/RK RK-01-2019-26 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
15.1.2019 0025/01/2019/RK RK-01-2019-25 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018
15.1.2019 0008/01/2019/RK RK-01-2019-08 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zobrazeno 267 záznamů, dne: 17.6.2019 v 15:23.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz