Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Rozpočtová opatření 2018

2021 | 2020 | 2019 | 2018

Datum Číslo usnesení Číslo jednací Materiál
18.12.2018 2373/36/2018/RK RK-36-2018-126 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – příjem daru od společnosti ASEKOL a.s. za vítězství v soutěži Aktivní kraj
18.12.2018 2371/36/2018/RK RK-36-2018-124 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
18.12.2018 2370/36/2018/RK RK-36-2018-123 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“
18.12.2018 2369/36/2018/RK RK-36-2018-122 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“
18.12.2018 2368/36/2018/RK RK-36-2018-121 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
18.12.2018 2359/36/2018/RK RK-36-2018-112 Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace od města Havlíčkův Brod
18.12.2018 2358/36/2018/RK RK-36-2018-111 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
18.12.2018 2337/36/2018/RK RK-36-2018-90 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
18.12.2018 2336/36/2018/RK RK-36-2018-89 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – finanční ukončení projektu Domova Háj, příspěvkové organizace „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
18.12.2018 2335/36/2018/RK RK-36-2018-88 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace a finanční ukončení projektu Domova ve Zboží, příspěvkové organizace „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
18.12.2018 2334/36/2018/RK RK-36-2018-87 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
18.12.2018 2333/36/2018/RK RK-36-2018-86 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
18.12.2018 2332/36/2018/RK RK-36-2018-85 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
18.12.2018 2322/36/2018/RK RK-36-2018-75 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
18.12.2018 2321/36/2018/RK RK-36-2018-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
18.12.2018 2320/36/2018/RK RK-36-2018-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
18.12.2018 2319/36/2018/RK RK-36-2018-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
18.12.2018 2318/36/2018/RK RK-36-2018-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
18.12.2018 2317/36/2018/RK RK-36-2018-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola na podporu Center odborné přípravy - nákup nákladního automobilu
18.12.2018 2316/36/2018/RK RK-36-2018-69 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
18.12.2018 2315/36/2018/RK RK-36-2018-68 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
18.12.2018 2314/36/2018/RK RK-36-2018-67 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
18.12.2018 2313/36/2018/RK RK-36-2018-66 Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu vč. změny závazných ukazatelů
18.12.2018 2295/36/2018/RK RK-36-2018-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
18.12.2018 2294/36/2018/RK RK-36-2018-47 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
18.12.2018 2292/36/2018/RK RK-36-2018-46 Poskytnutí dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
18.12.2018 2289/36/2018/RK RK-36-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
18.12.2018 2288/36/2018/RK RK-36-2018-41 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
18.12.2018 2287/36/2018/RK RK-36-2018-40 Návrh na úpravu závazného ukazatele a návrh vize Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
18.12.2018 2277/36/2018/RK RK-36-2018-30 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
18.12.2018 2276/36/2018/RK RK-36-2018-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace – oddělení biomedicínského inženýrství
18.12.2018 2275/36/2018/RK RK-36-2018-28 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na podporu mobilní paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
18.12.2018 2274/36/2018/RK RK-36-2018-27 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – navýšení příspěvku na provoz na havárii v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
18.12.2018 2273/36/2018/RK RK-36-2018-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
18.12.2018 2272/36/2018/RK RK-36-2018-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
18.12.2018 2271/36/2018/RK RK-36-2018-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
18.12.2018 2259/36/2018/RK RK-36-2018-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
18.12.2018 2250/36/2018/RK RK-36-2018-03 Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
11.12.2018 0728/08/2018/ZK ZK-08-2018-86 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů IROP u nemocnic a projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg
11.12.2018 0766/08/2018/ZK ZK-08-2018-53 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
11.12.2018 0764/08/2018/ZK ZK-08-2018-51 Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
11.12.2018 0757/08/2018/ZK ZK-08-2018-44 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
11.12.2018 0756/08/2018/ZK ZK-08-2018-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
11.12.2018 0726/08/2018/ZK ZK-08-2018-14 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
11.12.2018 0725/08/2018/ZK ZK-08-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.12.2018 0721/08/2018/ZK ZK-08-2018-09 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
4.12.2018 2245/35/2018/RK RK-35-2018-81 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“
4.12.2018 2243/35/2018/RK RK-35-2018-79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
4.12.2018 2242/35/2018/RK RK-35-2018-78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
4.12.2018 2238/35/2018/RK RK-35-2018-74 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
4.12.2018 2237/35/2018/RK RK-35-2018-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Střední průmyslová škola Třebíč
4.12.2018 2224/35/2018/RK RK-35-2018-60 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
4.12.2018 2221/35/2018/RK RK-35-2018-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - revitalizace stromového porostu
4.12.2018 2220/35/2018/RK RK-35-2018-56 Návrh aktualizace rozpočtů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
4.12.2018 2216/35/2018/RK RK-35-2018-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
4.12.2018 2215/35/2018/RK RK-35-2018-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
4.12.2018 2196/35/2018/RK RK-35-2018-32 Přijetí dotace k projektu - II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
4.12.2018 2191/35/2018/RK RK-35-2018-27 Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
4.12.2018 2188/35/2018/RK RK-35-2018-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za II. pololetí 2018 a jejich použití
4.12.2018 2186/35/2018/RK RK-35-2018-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
4.12.2018 2180/35/2018/RK RK-35-2018-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
4.12.2018 2177/35/2018/RK RK-35-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
4.12.2018 2176/35/2018/RK RK-35-2018-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
4.12.2018 2175/35/2018/RK RK-35-2018-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
4.12.2018 2174/35/2018/RK RK-35-2018-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
4.12.2018 2173/35/2018/RK RK-35-2018-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
4.12.2018 2166/35/2018/RK RK-35-2018-02 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace z IROP na projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016
27.11.2018 2149/34/2018/RK RK-34-2018-73 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
27.11.2018 2128/34/2018/RK RK-34-2018-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
27.11.2018 2127/34/2018/RK RK-34-2018-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
27.11.2018 2094/34/2018/RK RK-34-2018-19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na podporu Školícího a konzultačního pracoviště se zaměřením na ošetření kostních postižení ruky a zápěstí
27.11.2018 2093/34/2018/RK RK-34-2018-18 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
27.11.2018 2082/34/2018/RK RK-34-2018-06 Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
20.11.2018 2076/33/2018/RK RK-33-2018-51 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
20.11.2018 2075/33/2018/RK RK-33-2018-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2018
20.11.2018 2074/33/2018/RK RK-33-2018-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dar pro Adélku Prokopovou - charitativní projekt vítěze soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Baterkománie
20.11.2018 2068/33/2018/RK RK-33-2018-43 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
20.11.2018 2067/33/2018/RK RK-33-2018-42 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
20.11.2018 2063/33/2018/RK RK-33-2018-38 Projekt „Gastroakademie“ a „Postav si svůj náklaďák“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20.11.2018 2059/33/2018/RK RK-33-2018-34 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
20.11.2018 2058/33/2018/RK RK-33-2018-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
20.11.2018 2043/33/2018/RK RK-33-2018-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
20.11.2018 2039/33/2018/RK RK-33-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
20.11.2018 2034/33/2018/RK RK-33-2018-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
20.11.2018 2033/33/2018/RK RK-33-2018-07 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
20.11.2018 2028/33/2018/RK RK-33-2018-02 Finanční dar pro Vodní záchrannou službu ČČK Třebíč, pobočný spolek, na vybavení nové stanice první pomoci na Dalešické přehradě – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13.11.2018 2017/32/2018/RK RK-32-2018-68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
13.11.2018 2016/32/2018/RK RK-32-2018-67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
13.11.2018 2015/32/2018/RK RK-32-2018-66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
13.11.2018 1997/32/2018/RK RK-32-2018-50 Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
13.11.2018 1989/32/2018/RK RK-32-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018
13.11.2018 1988/32/2018/RK RK-32-2018-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
13.11.2018 1987/32/2018/RK RK-32-2018-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
13.11.2018 1986/32/2018/RK RK-32-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
13.11.2018 1985/32/2018/RK RK-32-2018-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Gymnázium Velké Meziříčí
13.11.2018 1984/32/2018/RK RK-32-2018-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
13.11.2018 1983/32/2018/RK RK-32-2018-36 Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13.11.2018 1966/32/2018/RK RK-32-2018-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Muž, který stál v cestě
13.11.2018 1954/32/2018/RK RK-32-2018-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
13.11.2018 1953/32/2018/RK RK-32-2018-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
13.11.2018 1952/32/2018/RK RK-32-2018-05 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina
6.11.2018 0707/07/2018/ZK ZK-07-2018-54 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
6.11.2018 0711/07/2018/ZK ZK-07-2018-53 Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
6.11.2018 0704/07/2018/ZK ZK-07-2018-47 Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
6.11.2018 0703/07/2018/ZK ZK-07-2018-46 Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
6.11.2018 0702/07/2018/ZK ZK-07-2018-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky od Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
6.11.2018 0696/07/2018/ZK ZK-07-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
6.11.2018 0665/07/2018/ZK ZK-07-2018-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
6.11.2018 0664/07/2018/ZK ZK-07-2018-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
6.11.2018 0662/07/2018/ZK ZK-07-2018-06 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
30.10.2018 1947/31/2018/RK RK-31-2018-78 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
30.10.2018 1944/31/2018/RK RK-31-2018-75 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
30.10.2018 1942/31/2018/RK RK-31-2018-73 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
30.10.2018 1940/31/2018/RK RK-31-2018-70 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30.10.2018 1938/31/2018/RK RK-31-2018-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
30.10.2018 1937/31/2018/RK RK-31-2018-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů vybraných středních škol
30.10.2018 1936/31/2018/RK RK-31-2018-66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod“
30.10.2018 1909/31/2018/RK RK-31-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
30.10.2018 1908/31/2018/RK RK-31-2018-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu fondu investic u příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova
30.10.2018 1905/31/2018/RK RK-31-2018-35 Žádost o poskytnutí dotace pro Mateřské centrum Andílci, z.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
30.10.2018 1895/31/2018/RK RK-31-2018-25 Přijetí dotace k projektu - II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
30.10.2018 1888/31/2018/RK RK-31-2018-18 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za II. etapu projektu
30.10.2018 1883/31/2018/RK RK-31-2018-13 Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
30.10.2018 1875/31/2018/RK RK-31-2018-08 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – činnost nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost
30.10.2018 1881/31/2018/RK RK-31-2018-04 Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.10.2018 1869/30/2018/RK RK-30-2018-48 Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
23.10.2018 1868/30/2018/RK RK-30-2018-47 Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
23.10.2018 1867/30/2018/RK RK-30-2018-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
23.10.2018 1840/30/2018/RK RK-30-2018-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"
23.10.2018 1833/30/2018/RK RK-30-2018-12 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
16.10.2018 1821/29/2018/RK RK-29-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
16.10.2018 1820/29/2018/RK RK-29-2018-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
16.10.2018 1819/29/2018/RK RK-29-2018-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
16.10.2018 1818/29/2018/RK RK-29-2018-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
16.10.2018 1817/29/2018/RK RK-29-2018-35 Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
16.10.2018 1790/29/2018/RK RK-29-2018-09 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
9.10.2018 1780/28/2018/RK RK-28-2018-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
9.10.2018 1766/28/2018/RK RK-28-2018-22 Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
9.10.2018 1762/28/2018/RK RK-28-2018-18 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
9.10.2018 1761/28/2018/RK RK-28-2018-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017
9.10.2018 1754/28/2018/RK RK-28-2018-10 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
9.10.2018 1753/28/2018/RK RK-28-2018-09 Přijetí dotace k projektu - II/405 Brtnice – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
9.10.2018 1747/28/2018/RK RK-28-2018-03 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
9.10.2018 1746/28/2018/RK RK-28-2018-02 Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
2.10.2018 1744/27/2018/RK RK-27-2018-25 Rozhodnutí o vrácení dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
2.10.2018 1743/27/2018/RK RK-27-2018-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
2.10.2018 1742/27/2018/RK RK-27-2018-23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
2.10.2018 1731/27/2018/RK RK-27-2018-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
2.10.2018 1730/27/2018/RK RK-27-2018-11 Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
2.10.2018 1729/27/2018/RK RK-27-2018-10 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, program Prevence dětských úrazů
2.10.2018 1728/27/2018/RK RK-27-2018-09 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
25.9.2018 1706/26/2018/RK RK-26-2018-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na realizaci Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR
25.9.2018 1705/26/2018/RK RK-26-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
25.9.2018 1699/26/2018/RK RK-26-2018-32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
25.9.2018 1698/26/2018/RK RK-26-2018-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
25.9.2018 1697/26/2018/RK RK-26-2018-30 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
25.9.2018 1694/26/2018/RK RK-26-2018-27 Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti rodinné politiky (mateřská a rodinná centra) – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
25.9.2018 1687/26/2018/RK RK-26-2018-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí
25.9.2018 1680/26/2018/RK RK-26-2018-13 28. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
25.9.2018 1678/26/2018/RK RK-26-2018-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
25.9.2018 1677/26/2018/RK RK-26-2018-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 10. jubilejní mezinárodní jihlavské konference porodních asistentek
25.9.2018 1674/26/2018/RK RK-26-2018-07 Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
18.9.2018 1659/25/2018/RK RK-25-2018-54 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
18.9.2018 1654/25/2018/RK RK-25-2018-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
18.9.2018 1649/25/2018/RK RK-25-2018-44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“
18.9.2018 1648/25/2018/RK RK-25-2018-43 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
18.9.2018 1647/25/2018/RK RK-25-2018-42 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
18.9.2018 1646/25/2018/RK RK-25-2018-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
18.9.2018 1645/25/2018/RK RK-25-2018-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Offroad klubu ČR z.s.
18.9.2018 1643/25/2018/RK RK-25-2018-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B
18.9.2018 1626/25/2018/RK RK-25-2018-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018
18.9.2018 1625/25/2018/RK RK-25-2018-21 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
18.9.2018 1624/25/2018/RK RK-25-2018-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
18.9.2018 1618/25/2018/RK RK-25-2018-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
18.9.2018 1612/25/2018/RK RK-25-2018-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
18.9.2018 1611/25/2018/RK RK-25-2018-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2018
18.9.2018 1607/25/2018/RK RK-25-2018-03 Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
11.9.2018 0648/05/2018/ZK ZK-05-2018-97 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11.9.2018 0642/05/2018/ZK ZK-05-2018-91 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
11.9.2018 0638/05/2018/ZK ZK-05-2018-87 Žádost o investiční dotaci na realizaci akce Rekonstrukce ČOV Háj - Ledeč, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
11.9.2018 0637/05/2018/ZK ZK-05-2018-86 Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
11.9.2018 0635/05/2018/ZK ZK-05-2018-84 Spolupráce Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
11.9.2018 0633/05/2018/ZK ZK-05-2018-82 Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě) - společný projekt regionů Kraj Vysočina, Grand Est, Dolní Rakousko a Tampere
11.9.2018 0632/05/2018/ZK ZK-05-2018-81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky na projekt „C4PE“
11.9.2018 0627/05/2018/ZK ZK-05-2018-76 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
11.9.2018 0625/05/2018/ZK ZK-05-2018-74 Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
11.9.2018 0622/05/2018/ZK ZK-05-2018-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“
11.9.2018 0621/05/2018/ZK ZK-05-2018-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“
11.9.2018 0620/05/2018/ZK ZK-05-2018-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
11.9.2018 0618/05/2018/ZK ZK-05-2018-67 Poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11.9.2018 0616/05/2018/ZK ZK-05-2018-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11.9.2018 0613/05/2018/ZK ZK-05-2018-62 Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
11.9.2018 0556/05/2018/ZK ZK-05-2018-06 Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.9.2018 0555/05/2018/ZK ZK-05-2018-05 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11.9.2018 0554/05/2018/ZK ZK-05-2018-04 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
4.9.2018 1596/24/2018/RK RK-24-2018-49 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
4.9.2018 1595/24/2018/RK RK-24-2018-48 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
4.9.2018 1593/24/2018/RK RK-24-2018-46 Poskytnutí dotace na realizaci projektu Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
4.9.2018 1581/24/2018/RK RK-24-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
4.9.2018 1574/24/2018/RK RK-24-2018-29 Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – Dvorce - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
4.9.2018 1566/24/2018/RK RK-24-2018-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru Ondřeji Zmeškalovi
4.9.2018 1564/24/2018/RK RK-24-2018-19 Podpora Roku moderních technologií a odborného vzdělávání 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
4.9.2018 1563/24/2018/RK RK-24-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
4.9.2018 1562/24/2018/RK RK-24-2018-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
4.9.2018 1561/24/2018/RK RK-24-2018-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
4.9.2018 1560/24/2018/RK RK-24-2018-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2018 a jejich použití
4.9.2018 1559/24/2018/RK RK-24-2018-14 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
4.9.2018 1553/24/2018/RK RK-24-2018-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
4.9.2018 1552/24/2018/RK RK-24-2018-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
4.9.2018 1551/24/2018/RK RK-24-2018-07 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
4.9.2018 1550/24/2018/RK RK-24-2018-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
29.8.2018 1535/23/2018/RK RK-23-2018-33 Návrh na rozhodnutí o formě realizace veřejné zakázky malého rozsahu; stanovení počtu zaměstnanců, rozpočtové opatření
29.8.2018 1530/23/2018/RK RK-23-2018-27 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“
29.8.2018 1513/23/2018/RK RK-23-2018-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru MUDr. Petru Vylamovi
29.8.2018 1512/23/2018/RK RK-23-2018-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
29.8.2018 1511/23/2018/RK RK-23-2018-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
14.8.2018 1497/22/2018/RK RK-22-2018-67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
14.8.2018 1474/22/2018/RK RK-22-2018-44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
14.8.2018 1473/22/2018/RK RK-22-2018-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
14.8.2018 1472/22/2018/RK RK-22-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
14.8.2018 1463/22/2018/RK RK-22-2018-33 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
14.8.2018 1458/22/2018/RK RK-22-2018-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
14.8.2018 1457/22/2018/RK RK-22-2018-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
14.8.2018 1448/22/2018/RK RK-22-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
14.8.2018 1447/22/2018/RK RK-22-2018-17 Dofinancování mobilní specializované paliativní péče a souvisejících služeb domácí ošetřovatelské péče a odborného sociálního poradenství - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
14.8.2018 1441/22/2018/RK RK-22-2018-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
14.8.2018 1433/22/2018/RK RK-22-2018-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
14.8.2018 1432/22/2018/RK RK-22-2018-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
31.7.2018 1426/21/2018/RK RK-21-2018-78 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
31.7.2018 1425/21/2018/RK RK-21-2018-77 Podpora rozšíření vzdělávací nabídky Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu a na kapitole Evropské projekty
31.7.2018 1424/21/2018/RK RK-21-2018-76 Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2018/2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31.7.2018 1422/21/2018/RK RK-21-2018-74 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31.7.2018 1421/21/2018/RK RK-21-2018-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
31.7.2018 1420/21/2018/RK RK-21-2018-72 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
31.7.2018 1419/21/2018/RK RK-21-2018-71 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
31.7.2018 1418/21/2018/RK RK-21-2018-70 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
31.7.2018 1416/21/2018/RK RK-21-2018-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018
31.7.2018 1388/21/2018/RK RK-21-2018-38 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče, návrh na provedení rozpočtového opatření
31.7.2018 1386/21/2018/RK RK-21-2018-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
31.7.2018 1385/21/2018/RK RK-21-2018-35 Návrh na poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti ProMancus – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
31.7.2018 1378/21/2018/RK RK-21-2018-30 Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – úprava závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
31.7.2018 1373/21/2018/RK RK-21-2018-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2017
31.7.2018 1358/21/2018/RK RK-21-2018-14 Přijetí dotace k projektu - II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
31.7.2018 1354/21/2018/RK RK-21-2018-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
31.7.2018 1353/21/2018/RK RK-21-2018-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
31.7.2018 1349/21/2018/RK RK-21-2018-02 Přijetí dotace k projektu NIX-ZD.CZ II. - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
17.7.2018 1346/20/2018/RK RK-20-2018-101 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2018
17.7.2018 1345/20/2018/RK RK-20-2018-100 Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2018
17.7.2018 1336/20/2018/RK RK-20-2018-91 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
17.7.2018 1335/20/2018/RK RK-20-2018-90 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
17.7.2018 1334/20/2018/RK RK-20-2018-89 Projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
17.7.2018 1295/20/2018/RK RK-20-2018-50 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
17.7.2018 1288/20/2018/RK RK-20-2018-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
17.7.2018 1287/20/2018/RK RK-20-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, na projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče"
17.7.2018 1286/20/2018/RK RK-20-2018-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro rodinu Vysočina, z.s., na realizaci aktivit v rámci prorodinné politiky
17.7.2018 1280/20/2018/RK RK-20-2018-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
17.7.2018 1279/20/2018/RK RK-20-2018-34 Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
17.7.2018 1278/20/2018/RK RK-20-2018-33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“ realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
17.7.2018 1276/20/2018/RK RK-20-2018-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2018
17.7.2018 1275/20/2018/RK RK-20-2018-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru
17.7.2018 1274/20/2018/RK RK-20-2018-29 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
17.7.2018 1263/20/2018/RK RK-20-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury
17.7.2018 1262/20/2018/RK RK-20-2018-17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím na úseku kultury
17.7.2018 1261/20/2018/RK RK-20-2018-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
17.7.2018 1252/20/2018/RK RK-20-2018-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17.7.2018 1251/20/2018/RK RK-20-2018-05 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
17.7.2018 1250/20/2018/RK RK-20-2018-04 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
17.7.2018 1249/20/2018/RK RK-20-2018-03 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
26.6.2018 1246/19/2018/RK RK-19-2018-97 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - zpracování studie „Historie bramborářství na Vysočině“.
26.6.2018 1243/19/2018/RK RK-19-2018-94 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
26.6.2018 1239/19/2018/RK RK-19-2018-90 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
26.6.2018 1237/19/2018/RK RK-19-2018-88 Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
26.6.2018 1236/19/2018/RK RK-19-2018-87 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
26.6.2018 1233/19/2018/RK RK-19-2018-84 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
26.6.2018 1232/19/2018/RK RK-19-2018-83 Změna závazných ukazatelů u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1231/19/2018/RK RK-19-2018-82 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1230/19/2018/RK RK-19-2018-81 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1229/19/2018/RK RK-19-2018-80 Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
26.6.2018 1228/19/2018/RK RK-19-2018-79 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
26.6.2018 1227/19/2018/RK RK-19-2018-78 Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1226/19/2018/RK RK-19-2018-77 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor – rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1225/19/2018/RK RK-19-2018-76 Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1224/19/2018/RK RK-19-2018-75 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
26.6.2018 1223/19/2018/RK RK-19-2018-74 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za rok 2017 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
26.6.2018 1218/19/2018/RK RK-19-2018-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
26.6.2018 1183/19/2018/RK RK-19-2018-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
26.6.2018 1178/19/2018/RK RK-19-2018-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
26.6.2018 1177/19/2018/RK RK-19-2018-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
26.6.2018 1176/19/2018/RK RK-19-2018-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
26.6.2018 1175/19/2018/RK RK-19-2018-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
26.6.2018 1174/19/2018/RK RK-19-2018-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
26.6.2018 1173/19/2018/RK RK-19-2018-24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
26.6.2018 1159/19/2018/RK RK-19-2018-10 Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2017“ a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
26.6.2018 1158/19/2018/RK RK-19-2018-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
26.6.2018 1156/19/2018/RK RK-19-2018-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018
19.6.2018 0546/04/2018/ZK ZK-04-2018-92 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
19.6.2018 0530/04/2018/ZK ZK-04-2018-91 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
19.6.2018 0529/04/2018/ZK ZK-04-2018-90 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2018
19.6.2018 0541/04/2018/ZK ZK-04-2018-81 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19.6.2018 0537/04/2018/ZK ZK-04-2018-78 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
19.6.2018 0532/04/2018/ZK ZK-04-2018-72 Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
19.6.2018 0531/04/2018/ZK ZK-04-2018-71 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina
19.6.2018 0524/04/2018/ZK ZK-04-2018-66 Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
19.6.2018 0513/04/2018/ZK ZK-04-2018-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava
19.6.2018 0511/04/2018/ZK ZK-04-2018-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
19.6.2018 0464/04/2018/ZK ZK-04-2018-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
19.6.2018 0463/04/2018/ZK ZK-04-2018-06 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.6.2018 0462/04/2018/ZK ZK-04-2018-05 Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
19.6.2018 0461/04/2018/ZK ZK-04-2018-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12.6.2018 1149/18/2018/RK RK-18-2018-68 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
12.6.2018 1140/18/2018/RK RK-18-2018-59 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
12.6.2018 1139/18/2018/RK RK-18-2018-58 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
12.6.2018 1138/18/2018/RK RK-18-2018-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
12.6.2018 1137/18/2018/RK RK-18-2018-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Pavlíně Havlenové
12.6.2018 1136/18/2018/RK RK-18-2018-55 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt „Šance pro každého žáka“
12.6.2018 1135/18/2018/RK RK-18-2018-54 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
12.6.2018 1126/18/2018/RK RK-18-2018-45 Návrh na poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
12.6.2018 1120/18/2018/RK RK-18-2018-39 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
12.6.2018 1118/18/2018/RK RK-18-2018-37 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace Domova Háj I.“
12.6.2018 1117/18/2018/RK RK-18-2018-36 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
12.6.2018 1103/18/2018/RK RK-18-2018-20 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina
12.6.2018 1102/18/2018/RK RK-18-2018-19 Návrh na zvýšení závazného ukazatele a návrh střednědobého plánu vč. návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
12.6.2018 1098/18/2018/RK RK-18-2018-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo
12.6.2018 1097/18/2018/RK RK-18-2018-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí finančního daru Mikroregionu Novoměstsko
12.6.2018 1096/18/2018/RK RK-18-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
12.6.2018 1095/18/2018/RK RK-18-2018-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
12.6.2018 1088/18/2018/RK RK-18-2018-05 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
5.6.2018 1071/17/2018/RK RK-17-2018-116 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
5.6.2018 1069/17/2018/RK RK-17-2018-114 Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
5.6.2018 1061/17/2018/RK RK-17-2018-106 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"
5.6.2018 1060/17/2018/RK RK-17-2018-105 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“
5.6.2018 1023/17/2018/RK RK-17-2018-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
5.6.2018 1022/17/2018/RK RK-17-2018-67 Ukončení projektů dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
5.6.2018 0994/17/2018/RK RK-17-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
5.6.2018 0993/17/2018/RK RK-17-2018-38 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
5.6.2018 0992/17/2018/RK RK-17-2018-37 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Kojení start optimální výživy 2018“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5.6.2018 0991/17/2018/RK RK-17-2018-36 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotační program „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“
5.6.2018 0988/17/2018/RK RK-17-2018-33 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
5.6.2018 0982/17/2018/RK RK-17-2018-27 Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava na realizaci Soutěže mladých zdravotníků – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
5.6.2018 0964/17/2018/RK RK-17-2018-09 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
5.6.2018 0962/17/2018/RK RK-17-2018-07 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
5.6.2018 0961/17/2018/RK RK-17-2018-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
22.5.2018 0954/16/2018/RK RK-16-2018-62 Poskytnutí finančního daru Chaloupkám o.p.s. na akci Víkend otevřených zahrad – návrh na provedení rozpočtového opatření
22.5.2018 0953/16/2018/RK RK-16-2018-61 Přijetí nadačního příspěvku z Nadace GCP – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
22.5.2018 0950/16/2018/RK RK-16-2018-58 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
22.5.2018 0944/16/2018/RK RK-16-2018-52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
22.5.2018 0943/16/2018/RK RK-16-2018-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
22.5.2018 0941/16/2018/RK RK-16-2018-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
22.5.2018 0940/16/2018/RK RK-16-2018-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s.
22.5.2018 0938/16/2018/RK RK-16-2018-46 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
22.5.2018 0935/16/2018/RK RK-16-2018-43 Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2018 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
22.5.2018 0934/16/2018/RK RK-16-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Klubu lodních modelářů Třešť, p. s.
22.5.2018 0932/16/2018/RK RK-16-2018-40 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Turnaj čtyř regionů
22.5.2018 0919/16/2018/RK RK-16-2018-27 Přijetí náhrady vratky dotace a souvisejících výdajů projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
22.5.2018 0918/16/2018/RK RK-16-2018-26 Přijetí dotace k projektu - II/150 Okrouhlice – most ev. číslo 150-022
22.5.2018 0917/16/2018/RK RK-16-2018-25 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“
22.5.2018 0913/16/2018/RK RK-16-2018-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
22.5.2018 0912/16/2018/RK RK-16-2018-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
22.5.2018 0911/16/2018/RK RK-16-2018-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci
22.5.2018 0910/16/2018/RK RK-16-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
22.5.2018 0907/16/2018/RK RK-16-2018-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
22.5.2018 0906/16/2018/RK RK-16-2018-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
22.5.2018 0905/16/2018/RK RK-16-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
22.5.2018 0904/16/2018/RK RK-16-2018-12 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
22.5.2018 0903/16/2018/RK RK-16-2018-11 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
22.5.2018 0898/16/2018/RK RK-16-2018-06 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Čertí brko
15.5.2018 0449/03/2018/ZK ZK-03-2018-70 Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
15.5.2018 0444/03/2018/ZK ZK-03-2018-65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
15.5.2018 0442/03/2018/ZK ZK-03-2018-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
15.5.2018 0436/03/2018/ZK ZK-03-2018-57 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
15.5.2018 0431/03/2018/ZK ZK-03-2018-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
15.5.2018 0430/03/2018/ZK ZK-03-2018-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
15.5.2018 0426/03/2018/ZK ZK-03-2018-47 Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
15.5.2018 0425/03/2018/ZK ZK-03-2018-46 Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
15.5.2018 0384/03/2018/ZK ZK-03-2018-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15.5.2018 0383/03/2018/ZK ZK-03-2018-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
15.5.2018 0381/03/2018/ZK ZK-03-2018-05 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
15.5.2018 0380/03/2018/ZK ZK-03-2018-04 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
14.5.2018 0891/15/2018/RK RK-15-2018-66 Projekt Gastroakademie – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
14.5.2018 0890/15/2018/RK RK-15-2018-65 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
14.5.2018 0889/15/2018/RK RK-15-2018-64 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
14.5.2018 0888/15/2018/RK RK-15-2018-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
14.5.2018 0884/15/2018/RK RK-15-2018-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
14.5.2018 0881/15/2018/RK RK-15-2018-56 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu SK FŠ Třebíč
14.5.2018 0855/15/2018/RK RK-15-2018-33 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
14.5.2018 0854/15/2018/RK RK-15-2018-32 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Háj I."
14.5.2018 0852/15/2018/RK RK-15-2018-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
14.5.2018 0851/15/2018/RK RK-15-2018-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
14.5.2018 0848/15/2018/RK RK-15-2018-26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
14.5.2018 0844/15/2018/RK RK-15-2018-22 Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
14.5.2018 0841/15/2018/RK RK-15-2018-19 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
14.5.2018 0835/15/2018/RK RK-15-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 7. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Nemoci v těhotenství
14.5.2018 0828/15/2018/RK RK-15-2018-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
30.4.2018 0789/14/2018/RK RK-14-2018-39 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - vybavení svařovny, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
30.4.2018 0785/14/2018/RK RK-14-2018-35 Finanční příspěvek na realizaci soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30.4.2018 0781/14/2018/RK RK-14-2018-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
30.4.2018 0780/14/2018/RK RK-14-2018-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
30.4.2018 0772/14/2018/RK RK-14-2018-22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s vratkou dotace
30.4.2018 0764/14/2018/RK RK-14-2018-14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
30.4.2018 0763/14/2018/RK RK-14-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
30.4.2018 0762/14/2018/RK RK-14-2018-12 Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
30.4.2018 0757/14/2018/RK RK-14-2018-07 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
24.4.2018 0747/13/2018/RK RK-13-2018-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
24.4.2018 0744/13/2018/RK RK-13-2018-47 Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
24.4.2018 0740/13/2018/RK RK-13-2018-43 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí vratky finančních prostředků od partnerů projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II."
24.4.2018 0717/13/2018/RK RK-13-2018-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina
24.4.2018 0716/13/2018/RK RK-13-2018-19 Odměna za archeologický nález – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
24.4.2018 0715/13/2018/RK RK-13-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
24.4.2018 0700/13/2018/RK RK-13-2018-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
17.4.2018 0697/12/2018/RK RK-12-2018-75 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 4/2018 – zemědělské akce
17.4.2018 0695/12/2018/RK RK-12-2018-73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - poskytnutí daru spolku „Na volno"
17.4.2018 0687/12/2018/RK RK-12-2018-65 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
17.4.2018 0686/12/2018/RK RK-12-2018-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek
17.4.2018 0682/12/2018/RK RK-12-2018-60 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
17.4.2018 0679/12/2018/RK RK-12-2018-57 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí finančního daru na účast na ME Spartan race
17.4.2018 0678/12/2018/RK RK-12-2018-56 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
17.4.2018 0677/12/2018/RK RK-12-2018-55 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
17.4.2018 0674/12/2018/RK RK-12-2018-52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2018
17.4.2018 0673/12/2018/RK RK-12-2018-51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
17.4.2018 0641/12/2018/RK RK-12-2018-21 Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
17.4.2018 0638/12/2018/RK RK-12-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
17.4.2018 0628/12/2018/RK RK-12-2018-08 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
17.4.2018 0625/12/2018/RK RK-12-2018-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo – poskytnutí finančního daru organizaci Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
3.4.2018 0619/11/2018/RK RK-11-2018-71 Finanční dary pro chovatele, včelaře a zahrádkáře – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
3.4.2018 0617/11/2018/RK RK-11-2018-69 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
3.4.2018 0616/11/2018/RK RK-11-2018-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
3.4.2018 0613/11/2018/RK RK-11-2018-65 Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
3.4.2018 0612/11/2018/RK RK-11-2018-64 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
3.4.2018 0611/11/2018/RK RK-11-2018-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3.4.2018 0596/11/2018/RK RK-11-2018-48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o." a financování vlastního podílu žadatele
3.4.2018 0594/11/2018/RK RK-11-2018-46 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
3.4.2018 0571/11/2018/RK RK-11-2018-23 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ - přijetí dotace za I. etapu projektu
3.4.2018 0564/11/2018/RK RK-11-2018-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod – mezinárodní účast na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018
3.4.2018 0559/11/2018/RK RK-11-2018-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
3.4.2018 0556/11/2018/RK RK-11-2018-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
3.4.2018 0555/11/2018/RK RK-11-2018-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
27.3.2018 0368/02/2018/ZK ZK-02-2018-102 Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
27.3.2018 0367/02/2018/ZK ZK-02-2018-101 Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
27.3.2018 0365/02/2018/ZK ZK-02-2018-99 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
27.3.2018 0363/02/2018/ZK ZK-02-2018-97 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
27.3.2018 0358/02/2018/ZK ZK-02-2018-93 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“
27.3.2018 0357/02/2018/ZK ZK-02-2018-92 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání 2018
27.3.2018 0356/02/2018/ZK ZK-02-2018-91 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 – finanční dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s.
27.3.2018 0355/02/2018/ZK ZK-02-2018-90 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“
27.3.2018 0354/02/2018/ZK ZK-02-2018-89 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
27.3.2018 0351/02/2018/ZK ZK-02-2018-86 Financování vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu Střední školy stavební Třebíč, návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů
27.3.2018 0346/02/2018/ZK ZK-02-2018-80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
27.3.2018 0345/02/2018/ZK ZK-02-2018-79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže fotbal 2018
27.3.2018 0343/02/2018/ZK ZK-02-2018-77 Koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – návrh na schválení rozpočtových opatření na kapitole Nemovitý majetek a na kapitole Školství, mládeže a sportu
27.3.2018 0342/02/2018/ZK ZK-02-2018-76 Dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
27.3.2018 0340/02/2018/ZK ZK-02-2018-74 Poskytnutí dotace na provozování Domácí hospicové péče na rok 2018 a Mobilní specializované paliativní péče (projekt VZP) – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
27.3.2018 0336/02/2018/ZK ZK-02-2018-70 Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
27.3.2018 0334/02/2018/ZK ZK-02-2018-68 Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
27.3.2018 0333/02/2018/ZK ZK-02-2018-67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
27.3.2018 0328/02/2018/ZK ZK-02-2018-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
27.3.2018 0327/02/2018/ZK ZK-02-2018-61 Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
27.3.2018 0286/02/2018/ZK ZK-02-2018-22 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
27.3.2018 0287/02/2018/ZK ZK-02-2018-20 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
27.3.2018 0279/02/2018/ZK ZK-02-2018-14 Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
27.3.2018 0278/02/2018/ZK ZK-02-2018-13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
27.3.2018 0274/02/2018/ZK ZK-02-2018-09 Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
27.3.2018 0273/02/2018/ZK ZK-02-2018-08 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
27.3.2018 0272/02/2018/ZK ZK-02-2018-07 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
27.3.2018 0271/02/2018/ZK ZK-02-2018-06 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
20.3.2018 0547/10/2018/RK RK-10-2018-51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „RUMOBIL“
20.3.2018 0545/10/2018/RK RK-10-2018-49 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
20.3.2018 0530/10/2018/RK RK-10-2018-34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
20.3.2018 0529/10/2018/RK RK-10-2018-33 Návrh na provedení rozpočtových opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotací na projekt SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku a na projekt Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B
20.3.2018 0528/10/2018/RK RK-10-2018-32 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20.3.2018 0524/10/2018/RK RK-10-2018-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
20.3.2018 0521/10/2018/RK RK-10-2018-25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – podpora Krajského centra talentované mládeže moderní gymnastika 2018
20.3.2018 0520/10/2018/RK RK-10-2018-23 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV"
20.3.2018 0516/10/2018/RK RK-10-2018-19 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2018 včetně návrhu rozpočtového opatření
20.3.2018 0512/10/2018/RK RK-10-2018-15 Přijetí dotace k projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
20.3.2018 0503/10/2018/RK RK-10-2018-06 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
20.3.2018 0502/10/2018/RK RK-10-2018-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Třebíč
20.3.2018 0501/10/2018/RK RK-10-2018-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
20.3.2018 0499/10/2018/RK RK-10-2018-02 Smlouva o partnerství - SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
13.3.2018 0493/09/2018/RK RK-09-2018-86 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
13.3.2018 0492/09/2018/RK RK-09-2018-85 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou"
13.3.2018 0488/09/2018/RK RK-09-2018-81 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru BK Pelhřimov, sportovní spolek
13.3.2018 0487/09/2018/RK RK-09-2018-80 Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13.3.2018 0486/09/2018/RK RK-09-2018-79 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul C)
13.3.2018 0484/09/2018/RK RK-09-2018-77 Návrh na provedení rozpočtového opatření, úprava závazných ukazatelů vybraných středních škol
13.3.2018 0451/09/2018/RK RK-09-2018-45 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
13.3.2018 0448/09/2018/RK RK-09-2018-42 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
13.3.2018 0443/09/2018/RK RK-09-2018-37 Návrh na rozpočtové opatření na kapiole Evropské projekty
13.3.2018 0428/09/2018/RK RK-09-2018-22 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018
13.3.2018 0423/09/2018/RK RK-09-2018-18 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu a spolku Senioři České republiky, z. s., Krajské organizaci Kraje Vysočina
13.3.2018 0416/09/2018/RK RK-09-2018-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 9. jihlavské onkogynekologické konference: „Komplikace onkogynekologické léčby“
6.3.2018 0404/08/2018/RK RK-08-2018-50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizace zřizované krajem
6.3.2018 0403/08/2018/RK RK-08-2018-49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
6.3.2018 0399/08/2018/RK RK-08-2018-45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
6.3.2018 0373/08/2018/RK RK-08-2018-19 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
6.3.2018 0371/08/2018/RK RK-08-2018-17 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“
6.3.2018 0370/08/2018/RK RK-08-2018-16 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
6.3.2018 0369/08/2018/RK RK-08-2018-15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
6.3.2018 0367/08/2018/RK RK-08-2018-13 Bezpečná Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
6.3.2018 0365/08/2018/RK RK-08-2018-11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení investičního příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
27.2.2018 0353/07/2018/RK RK-07-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů
27.2.2018 0348/07/2018/RK RK-07-2018-37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM – nadační fond Josefa Zimovčáka.
27.2.2018 0347/07/2018/RK RK-07-2018-36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 (Modul B)
27.2.2018 0346/07/2018/RK RK-07-2018-35 Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazných ukazatelů, účast žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na mistrovství světa středních škol v Kataru
27.2.2018 0341/07/2018/RK RK-07-2018-30 Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
27.2.2018 0338/07/2018/RK RK-07-2018-27 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 1. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
27.2.2018 0335/07/2018/RK RK-07-2018-24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.“
27.2.2018 0334/07/2018/RK RK-07-2018-23 Žádost o poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
27.2.2018 0333/07/2018/RK RK-07-2018-22 Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
27.2.2018 0332/07/2018/RK RK-07-2018-21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
27.2.2018 0324/07/2018/RK RK-07-2018-13 Vyhlášení a harmonogram druhého ročníku soutěže „Zemědělství na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
27.2.2018 0320/07/2018/RK RK-07-2018-08 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
27.2.2018 0319/07/2018/RK RK-07-2018-07 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
27.2.2018 0315/07/2018/RK RK-07-2018-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání kongresu Dny mladých chirurgů
20.2.2018 0304/06/2018/RK RK-06-2018-42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
20.2.2018 0302/06/2018/RK RK-06-2018-40 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
20.2.2018 0301/06/2018/RK RK-06-2018-39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
20.2.2018 0298/06/2018/RK RK-06-2018-36 Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
20.2.2018 0295/06/2018/RK RK-06-2018-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
20.2.2018 0292/06/2018/RK RK-06-2018-30 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí investičních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií, zrušení pravidel rady kraje č. 02/17
20.2.2018 0287/06/2018/RK RK-06-2018-25 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
20.2.2018 0272/06/2018/RK RK-06-2018-10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
20.2.2018 0271/06/2018/RK RK-06-2018-09 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
20.2.2018 0270/06/2018/RK RK-06-2018-08 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13.2.2018 0262/05/2018/RK RK-05-2018-80 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo - poskytnutí finančního daru
13.2.2018 0250/05/2018/RK RK-05-2018-68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
13.2.2018 0246/05/2018/RK RK-05-2018-64 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)
13.2.2018 0245/05/2018/RK RK-05-2018-63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
13.2.2018 0244/05/2018/RK RK-05-2018-62 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
13.2.2018 0234/05/2018/RK RK-05-2018-51 Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby poskytované Tomášem Rohovským – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
13.2.2018 0225/05/2018/RK RK-05-2018-42 Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
13.2.2018 0196/05/2018/RK RK-05-2018-12 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
13.2.2018 0195/05/2018/RK RK-05-2018-11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
13.2.2018 0189/05/2018/RK RK-05-2018-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
13.2.2018 0188/05/2018/RK RK-05-2018-04 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
13.2.2018 0187/05/2018/RK RK-05-2018-03 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
13.2.2018 0186/05/2018/RK RK-05-2018-02 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
6.2.2018 0233/01/2018/ZK ZK-01-2018-77 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
6.2.2018 0243/01/2018/ZK ZK-01-2018-55 Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
6.2.2018 0240/01/2018/ZK ZK-01-2018-47 Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
6.2.2018 0229/01/2018/ZK ZK-01-2018-43 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
6.2.2018 0227/01/2018/ZK ZK-01-2018-41 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
6.2.2018 0216/01/2018/ZK ZK-01-2018-31 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
6.2.2018 0194/01/2018/ZK ZK-01-2018-09 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2017 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
6.2.2018 0191/01/2018/ZK ZK-01-2018-06 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
6.2.2018 0190/01/2018/ZK ZK-01-2018-05 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
30.1.2018 0175/04/2018/RK RK-04-2018-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
30.1.2018 0171/04/2018/RK RK-04-2018-29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2018
30.1.2018 0169/04/2018/RK RK-04-2018-27 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
30.1.2018 0155/04/2018/RK RK-04-2018-13 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
30.1.2018 0149/04/2018/RK RK-04-2018-07 Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
30.1.2018 0147/04/2018/RK RK-04-2018-05 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
23.1.2018 0137/03/2018/RK RK-03-2018-59 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem
23.1.2018 0136/03/2018/RK RK-03-2018-58 Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
23.1.2018 0124/03/2018/RK RK-03-2018-46 Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Kraj Vysočina, p.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
23.1.2018 0114/03/2018/RK RK-03-2018-36 Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
23.1.2018 0113/03/2018/RK RK-03-2018-35 Projekt "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení
23.1.2018 0084/03/2018/RK RK-03-2018-05 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
16.1.2018 0079/02/2018/RK RK-02-2018-46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2017
16.1.2018 0068/02/2018/RK RK-02-2018-35 Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
16.1.2018 0064/02/2018/RK RK-02-2018-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek u zařízení zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc
16.1.2018 0062/02/2018/RK RK-02-2018-29 Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2017
16.1.2018 0061/02/2018/RK RK-02-2018-28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volbu prezidenta České republiky
9.1.2018 0033/01/2018/RK RK-01-2018-33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na Beach Volleyball European Masters CEV 2018
9.1.2018 0031/01/2018/RK RK-01-2018-31 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru juniorskému mistru světa ve skocích na lyžích
9.1.2018 0017/01/2018/RK RK-01-2018-16 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
9.1.2018 0010/01/2018/RK RK-01-2018-09 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zobrazeno 566 záznamů, dne: 27.1.2021 v 05:49.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz